<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hotel Herman K i København vinder RENOVER prisen 2019
Hotel Herman K i København vinder RENOVER prisen 2019

Hotel Herman K i København vinder RENOVER prisen 2019


Efter flere måneders venten kunne parterne bag renoveringen af Hotel Herman K stille sig øverst på sejrsskamlen, da RENOVER prisen 2019 blev uddelt ved en stor prisfest i Marketenderiet i Valby torsdag aften.

 

Hotel Herman K var oprindeligt en gammel transformerstation fra 1963, men er nu forvandlet til hotel og restaurant. Transformationen er et eksempel på, hvordan man kan åbne en bygning mod omverdenen og skabe liv i gadebilledet og samtidig bevare de oprindelige konstruktioner og detaljer.

 

Det var formand for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, der begrundede, hvorfor Hotel Herman K fortjente sejren:

 

- Hotel Herman K er eksemplarisk for sin forvandling fra transformatorstation til hotel. Projektet er en meget vellykket renovering, hvor man som noget særligt har formået at bevare det oprindelige spændingsfyldte, rå og brutalistisk arkitektoniske udtryk. Det vidner om arkitektonisk indlevelse, en forbilledlig byggeledelse og et fornemt samarbejde med hoteloperatøren. Respekt. Det er en overbevisende præstation.

 

Sammen med RENOVER prisen og den eftertragtede prisstatuette kommer en check på 100.000 kroner.

 

 
 

 

 

Særlig hæder til unikt projekt

Udover RENOVER prisen blev også Specialprisen uddelt ved torsdagens prisfest. Specialprisen går til et originalt og særligt projekt, der ikke lever op til alle RENOVER prisens kriterier, men som alligevel fortjener hæder for sin stærke frivillige indsats.

 

Prisen gik i år til Ørstedspavillonen i Rudkøbing på Langeland. Efter at have stået som en forladt ruin, blev bygningen købt og gennemrenoveret af lokale ildsjæle med hjælp fra fonde, virksomheder og privatpersoner. Efter en gennemgribende renovering står bygningen i dag som et kultur- og forsamlingshus til glæde for beboerne på Langeland.

 

 

 

VINDER AF RENOVER PRISEN 2019: Hotel Herman K

Vinderen af RENOVER prisen 2019 er udpeget af et valgkollegium bestående af 70 branchemedlemmer, der har haft samtlige nominerede projekter under luppen siden offentliggørelsen af de seks frontløbere.

 

I år er syvende gang, at Realdania og GI uddeler RENOVER prisen til et renoveringsprojekt i særklasse. Det er håbet, at vinderprojekterne vil tjene som eksempler for fremtidige renoveringsprojekter og være med til at sætte fokus på renovering i Danmark.

 

PROCESSEN
Projekter kunne indstilles frem til 1. marts 2019, hvorefter et nomineringsudvalg på baggrund af prisens nomineringskriterier, interviews og analyser fra SBi og advokatfirmaet Molt Wengel nominerede seks projekter til RENOVER prisen 2019. Siden da har et valgkollegium bestående af 70 personer fra byggebranchen stemt om, hvilke nominerede projekter, der skulle vinde prisen. 


 

 

OM RENOVER PRISEN
RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

 

NOMINERINGSUDVALGET
Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherre-erfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for RENOVER prisen og består af: