<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Moderne byport til Nyborg af Mangor & Nagel
Moderne byport til Nyborg af Mangor & Nagel

Moderne byport til Nyborg af Mangor & Nagel


Med inspiration i bymidtens gamle byhuse, byens kulturarv, har Mangor & Nagel tegnet det nye boligprojekt Bryggergården, der bliver til en moderne byport i Nyborgs historiske bymidte.

I alt 4000 m2 boligprojekt bliver forvandlet til en moderne byport i hænderne på Mangor & Nagel Arkitekter. Bygherre og direktør for BoStad, William Kanta fortæller, at der bliver tale om et attraktivt byggeri, der vil fungere som indgangsport til Nyborgs historiske bymidte.

 

Moderne byport

Byggeriets karakter af byport opstår ved brug af flere arkitektoniske greb. Bygningens ”tårn” i midten spejler den tårnlignende bygning på den anden side af rundkørslen. Dertil kommer koblingen mellem områdets skalaer og et markant gavlmotiv, der hylder den oprindelige bygning. Arkitekten bag visionen om den moderne byport, Jesper Skjoldborg Kullberg, Mangor & Nagel Arkitekter, fortæller om den arkitektoniske idé bag projektet:

 

- Vi har ladet os inspirere at de gamle byhuse og valgt at holde fast i det oprindelige gavlmotiv. Men vi trapper murværket ned i skala til den gamle bydel, så facaden fremstår lavere. Samtidig knækker vi bygningen på hjørnet, så byrummet fortættes og man langsomt glider ned langs bygningen og ind i byen. På den måde formidler vi skalamæssigt overgangen mellem land og by. I værktøjskassen ligger et intenst arbejde med gavlen som motiv, facaden og en markant tagform, der giver mulighed for at underdele bygningen skalamæssigt og sætte arkitekturens klassiske elementer base, krop og tag i spil. Via skala-arbejdet forbinder vi således det gamle og det nye byrum - overgangen mellem land og by. Og så har vi selvfølgelig valgt klassiske materialer som murværk, tegl og træ af respekt for den gamle bydel.

 

 

Løfter kulturarv fra historisk bymidte

Ved at trække tråde tilbage til byens gamle historiske huse og forbinde overgangen mellem land og by vil Mangor & Nagel således løfte Nyborgs kulturarv og formidle den i et moderne byggeri, der trækker tråde tilbage til fortiden og samtidig fortolker byens moderne identitet. Foran byggeriet har Mangor & Nagel tegnet et lille park-strøg – et grønt bælte med plads til grønne træer.

 

Nyborg-projektet afventer nu en ny lokal plan, hvorefter den nuværende udslidte bygning vil blive revet ned. De 47 nye lejligheder fordeles på fem plan og bliver 2,3, og 4 vær. lejligheder på mellem

60 og 82 m2

 

Fakta om byggeriet

Adresse: Bryggerivej 1-3, Nyborg

Bygherre: BoStad

Størrelse: 4.000m2

Start: 2021