<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nu åbner Naturkraft: Lad dig inspirere af naturens kræfter
Nu åbner Naturkraft: Lad dig inspirere af naturens kræfter

Nu åbner Naturkraft: Lad dig inspirere af naturens kræfter


Danmarks nye natur- og oplevelsesarena NATURKRAFT åbner i dag den 12. juni i Ringkøbing. I NATURKRAFT kommer man helt tæt på naturens fysiske og æstetiske kræfter, og hvordan disse vil forme fremtidens bæredygtige byer og samfund. Thøgersen&Stouby og SLA står bag det nye vartegn ved Vesterhavet, som har kostet 300 millioner kroner og forventes at tiltrække 280.000 besøgende årligt.

Nu indvies H.K.H. Kronprinsesse Mary Danmarks nye oplevelsesarena for naturens kræfter: Naturkraft. Den 50 hektar store natur- og oplevelsesattraktion i Ringkøbing viser naturens fundamentale betydning for mennesker samt den gensidige vekselvirkning og afhængighed mellem os og naturen.

 

Oplev og bliv inspireret af naturens kræfter på Vestkysten
Det er Thøgersen&Stouby og SLA, der har tegnet den nye oplevelsesarena for naturens kræfter. Naturkraft består af tre hovedelementer, der hænger uløseligt sammen - og hvor oplevelse og arkitektur er ét og det samme: En 600 meter ringvold med omgivende grund på 50 hektar; en indre natur- og oplevelsespark med egnstypiske biotoper og legende oplevelsesinstallationer; samt en integreret hovedbygning på 5500 kvadratmeter med moderne formidling om naturens kræfter. Tredelingen bruges i den legende tilgang til vidensformidlingen til at skabe tre zoner med fokus på henholdsvis iagttagelse, deltagelse og forståelse.

 

- Vi lever i den antropocæne tidsalder. Det betyder, at mennesket kan anses for at være den naturkraft, der udløser de største forandringer af jordens klima, topografi og biodiversitet. Menneskeheden har muligheden for at påvirke biosfæren både i negativ og positiv retning. Naturkraft giver med sin kærlighedserklæring til naturens processer - fra den voldsomme vesterhavsstorm til den stille, almægtige fotosyntese - inspiration til og håb for den positive retning, siger Jens-Erik Thøgersen, partner og grundlægger af Thøgersen&Stouby.

 

Naturkraft er indpasset respektfuldt i omgivelserne, men fremtræder samtidig som et landskabeligt ikon i det flade, omkringliggende landskab. Fra den 12 meter høje Ringvold kan man nyde udsigten over Ringkøbing Fjord, opleve den fremherskende vestenvind på egen krop og iagttage egnens karakteristiske flade landskab, som naturkræfterne har dannet. Omkring voldens højeste punkt erstattes jordvolden af en transparant bygning på 5500 etagekvadratmeter. Facaden er lavet i letvægtsmaterialet ETFE, der giver bygningens indre en teltlignende fornemmelse - at man er indenfor og i ly for vind og regn - samtidig med at man fornemmer den omgivende naturs temperatur, lyde og lys.

 

Både udenfor og indenfor findes en lang række formidlingsinstallationer. I den indre natur- og oplevelsespark findes egnskarakter­istiske biotoper og installationer, der understøtter udviklingen af kropslige, sanselige erfaringer. Disse erfaringer bru­ges som grundlag for mere abstrakte refleksioner over menneskets rolle i naturen, hvilket uddybes i hovedbygningens formidlingsinstallationer.

 

- Det er en betydningsfuld del af Naturkrafts oplevelsesværdi, at projektet i sin helhed såvel som i sine enkelte installationer har en høj æstetisk kvalitet og lokker de besøgende til med fascinerende installationer, så de drives frem af egen nysgerrighed og begejstring, siger Jens-Erik Thøgersen, partner og grundlægger af Thøgersen&Stouby.

 

Torben Petersen 1_1920

 

 

Et multivers af ny natur
Hjertet af Naturkraft er den nye natur på i alt 5 hektar. Natur- og oplevelsesparken opfordrer og udfordrer besøgende til 1:1-oplevelser af naturens kræfter gennem fysisk leg, oplysende læringsaktiviteter og intuitiv forståelse for samspillet mellem menneske og natur.

 

Naturparkens naturgrundlag er et 17 kilometer langt 'tværsnit' fra vest til øst gennem Vestjylland. På baggrund af tværsnittet er otte specialdesignede naturtypologier såsom Sandklitten, Lyngheden, Marsken og Karbonskoven sammensat til en ny form for menneskeskabt økosystem. Et økosystem baseret på lige dele videnskabelig indsigt i den lokale geologi og biodiversitet og på ønsket om at skabe den stærkest mulige naturoplevelse i Naturkraft.

 

- I Naturkraft skaber vi et multivers af ny natur ud fra en dyb viden om naturens processer, kultursamfundets historie og lokalområdets unikke geodiversitet, vækstvilkår og biologiske mangfoldighed. Ud fra den viden har vi skabt en kondenseret og hypersanselig sammenstilling af lokale naturtypologier, der alle viser naturen som grundlag for vores liv og samfund: Som råstof og produktionsmateriale og som fundament for mening og livskvalitet i den antropocæne tidsalder, siger Stig L. Andersson, designdirektør og grundlægger af SLA.

 

Torben Petersen 3_1600

 

 

Model for fremtidens naturbaserede by
Netop naturen som fundament for liv og livskvalitet er et styrende element for oplevelsen og forståelsen af Naturkraft. I SLA’s naturdesign er der således både fokus på naturens fysiske fænomener og på dens følelses- og erkendelsesmæssige betydning for mennesker.

 

- Naturkraft handler både om de synlige naturkræfter, vi mennesker oplever og bruger i naturen, og om den dybtliggende æstetiske naturfølelse, som naturfænomenerne vækker i os. Naturen er det, der gør det muligt for os mennesker at leve gode og meningsfulde liv. For både at overleve og at leve. I Naturkraft viser vi, hvordan vi ved at bruge naturens processer kan indrette vores fremtidige byer og samfund. Ikke ved som hidtil at undertvinge os naturen og drive rovdrift på naturgrundlaget, men ved at lære af naturen og leve med og ikke mod den, siger Stig L. Andersson, designdirektør og grundlægger af SLA.

 

Naturkraft åbnes officielt af H.K.H. Kronprinsesse Mary fredag den 12. juni, hvorefter oplevelsesarenaen åbnes for offentligheden fra 14.00.

 

Projektet er designet og realiseret af Thøgersen&Stouby og SLA i samarbejde med Hune & Elkjær, NIRAS, Fuldendt og Hansen & Larsen. Det samlede anlægsbudget er 300 millioner kroner, som er finansieret af private fonde og virksomheder samt Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Om Naturkraft

Navn: Naturkraft
Sted: Ringkøbing, Danmark
Areal: Grund: 50 hektar. Oplevelsesarena: 5 hektar. Bygninger: 5500 etagekvadratmeter.
Bygherre: Fonden Naturkraft
Designledende arkitekt på byggeri, anlæg og oplevelser: Thøgersen&Stouby
Ny natur:
SLA
Projekterende arkitekt:
Hune & Elkjær
Ingeniører: NIRAS, Fuldendt
Entreprenør: Hansen & Larsen
Anlægsbudget:
300 millioner kroner
Støttet af: A.P. Møller Fonden, Ringkøbing-Skjern Kommune, Realdania, Augustinus Fonden, Vestas, Villum Fonden, Færch Fonden, Trygfonden, Velux Fonden, ErhvervsVækst Ringkøbing, Beckett-Fonden, Krogagerfonden, Hedeselskabet.
Åbning: Den 12. juni 2020