<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nye krav i bygningsreglementet kalder på verdens mest energieffektive vinduer
Nye krav i bygningsreglementet kalder på verdens mest energieffektive vinduer

Nye krav i bygningsreglementet kalder på verdens mest energieffektive vinduer


Fra 2021 skal vinduer som minimum være energineutrale, og udmeldingen fra Johny H. Jensen, direktør i VinduesIndustrien er, at vinduesbranchen er 100% klar til de nye krav efter 10 års intens produktudvikling – med en varieret produktpalette til både nybyg og renovering.

Indlæg af Johny H. Jensen, direktør i VinduesIndustrien

 

Vinduerne er bygningens øjne. De er med til at give facaden karakter og lukke dagslys og frisk luft ind. Men de har også haft ry for at lukke varmen fra bygningen ud igen.

 

Fra 2021 skal det varmetab reduceres til samme antal kWh, som vinduerne optager gennem solens stråler, og dermed opnå et rundt 0 på den såkaldte Eref-skala: Populært sagt skal nye vinduer være energineutrale.

 

Som medspiller til Danmarks grønne omstilling og medansvarlig for den danske facadearkitektur har vinduesbranchen arbejdet med den opgave i over 10 år.

 

[000034] - Kopi

 

Alle designs er nu energineutrale

Udviklingen er drevet af en aftale mellem VinduesIndustrien og Energistyrelsen om at stramme kravene i bygningsreglementet i 2010, 2015 og 2020, så nye vinduer i dag er 75 % mere energieffektive end i 2009. Kunsten har været at tilgodese både den eksisterende facadearkitektur og fremtidige byggeprojekter: At udvikle vinduer både til ultramoderne byggerier såvel som eksisterende facader og historiske bydele.

 

Status er, at der i dag er et bredt udvalg af vinduestyper, som alle lever op til de skærpede krav: Lige fra det minimalistiske et-fags oplukkelige vindue i træ/alu med rammen udenpå karmen over det klassiske dannebrogsvindue til palævinduer med koblede rammer i kernetræ og kitfalsede sprosser.

 

DSC_0123 (2)

 

 

Energineutrale vinduer set udefra..

Set udefra kan energineutrale vinduer derfor se ud på mange måder, og arkitektens valg af vinduer er ikke begrænset af de høje energikrav i Bygningsreglementet.

 

For eksisterende vinduestypers vedkommende er de forbedrede energimæssige egenskaber opnået ved i nogle tilfælde at tilføre ekstra tætningsplan i rammen, indsætte isolerende materiale i profilerne på f.eks. træ/alu-vinduer, anvende en særlig spacer i rudens kantkonstruktion, og for de fleste vinduers vedkommende introducere en tre-lags rude som standard. Karm og ramme kan beholde samme bredde som tidligere, men den gående ramme er blevet en smule dybere.

 

I forhold til nybyg, hvor vinduesarkitekturen kan vælges frit, kan der i nogle tilfælde stadig anvendes to-lags ruder i vinduerne, hvis glasandelen qua vinduets minimalistiske design er så stor, at varmetilskuddet bliver højere.

 

_SC_0046

 

.. og energineutrale vinduer oplevet indefra

Er vinduet med tre lag glas, vil de fleste beboere fortsat opleve dagslyset som behageligt.

Hvor det typiske to-lags vindue har en lystransmittans i omegnen af 82 %, har et typisk tre-lags vindue en lystrasmittans på omkring 74-75 %, ja, helt op til 77 %.

 

I eksisterende byggeri vil nye vinduer også skille sig ud ved at være mere tætte end de gamle. Det betyder, at den populære vinduesbænk kan benyttes hele året, fordi gener fra træk og kuldenedfald er minimeret. De opgraderede tætningsplaner slipper også mindre støj gennem vinduet, mens det naturlige luftskifte skal hjælpes på vej af hyppigere udluftning eller supplerende udeluftventiler. Hvor gamle vinduer kunne have en tendens til at dugge på indvendig side, er risikoen for udvendig kondens i forårs- og efterårsmånederne på nye og meget udsatte vinduer op mod 1500 timer årligt mod 500 tidligere.

 

Samlet set betyder nye vinduer i 2021 en opgradering på komforten inden døre og 75 % forbedring af vinduernes energieffektivitet mens arkitekten stadig har frit valg blandt nye og klassiske vinduesdesigns.

 

Kort om VinduesIndustrien 

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 46 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.  Foreningen har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation). DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

 

Nye lovkrav til vinduer og døre i nybyggeri og ved udskiftninger gældende fra 2021

  • - Vinduer og glasfacader: Lovkravet skærpes fra Eref ≥ -17 til ≥ 0 kWh/m² pr. år.

  • - Ovenlysvinduer og glastage: Lovkravet skærpes fra Eref ≥ 0 til ≥ +10 kWh/m² pr. år.

  • - Yderdøre med glas: Lovkravet skærpes fra Eref ≥ - 17 til ≥ 0 kWh/m² eller Uw ≤ 1,5 til ≤ 1,0 W/m²K.

  • - Yderdøre uden glas: (pladedør): Lovkravet skærpes fra Uw ≤ 1,4 til ≤ 0,8 W/m²K.

  • - Skyde- og foldedøre: Lovkravet skærpes fra  Uw ≤ 1,5 til ≤ 1,0 W/m²K, Alternativt en energibalance, Eref, på ≥ 0 kWh/m