<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt forslag til byrum ved BLOX: Det Grønne Tæppe
Nyt forslag til byrum ved BLOX: Det Grønne Tæppe

Nyt forslag til byrum ved BLOX: Det Grønne Tæppe


Arkitektfimaet URBAN POWER står bag forslaget ”Det Grønne Tæppe”, der er tænkt som et indspark i debatten om begrønning af København.

Naturen er presset på mange fronter og særligt byerne er en udfordring for planter og dyr. Heldigvis kommer der i disse år mere og mere fokus på at skabe biodiversitet i byerne. Ikke kun til glæde for insekter, fugle og andre dyr, men i høj grad også for mennesker, der får langt højere livskvalitet, når der er er god adgang til det grønne.

 

Det Grønne Tæppe kombinerer en park med et nyt center for bynatur og diversitet og skaber dermed et byrum, som både kan informere, fungere som forsøgshave og blive et nyt centralt opholdssted midt i byen.

 

URBAN POWER_1600

 

En øde stenørken

Mange har nok oplevet at cykle, køre, eller gå langs havneløbet i tomrummet mellem BLOX, Krigsmuseet og Den Sorte Diamant og tænkt ”Er her ikke lidt tomt?”. Det Grønne tæppe bliver en oase i byen, der vil stå i stærk kontrast til de massive bygninger, der omgiver pladsen.

 

Natur på flere måder
Der er med projektet lagt op til at anlægge en park, som flyder hen over vejen og som indeholder flere funktioner. Under det grønne tæppe placeres et bynaturcenter, dvs. et center der informerer om hvordan vi begrønner vores byer, og hvad naturen i byen gør for både mennesker, dyr og klima.

 

Tanken er at selve parken bliver et udstillingsvindue for naturtyper, der kan integreres i bymiljøer. Her vil der kunne findes eksempler på afledning af regnvand, forskellige træer, buske og andre planter, der med fordel kan gro i byen. Funktioner, som eksempelvis legeområder, meditationszoner, udsigtsplateauer og små intime lommer, hvor man kan være alene men stadig midt i byen, kan integreres i det grønne. Det sidste er et vigtigt indslag, i forhold til den aktuelle udvikling af byens rum i, hvor mange skal kunne være i det fri og samtidig på afstand af andre mennesker.

 

URBAN POWER-1600

 


Enestående attraktion
Arkitekterne bag BLOX, hollandske OMA, har tidligere foreslået at plante en skov på pladsen. Men URBAN POWER mener vi kan tage skridtet videre og udvikle et rekreativt byrum med mange flere facetter. Den centrale placering midt i byen og lige ved havnebassinet, er jo et enestående sted i forhold til at etablere et nyt særligt grønt byrum. Og hvor en skov vil blokere for det smukke Kongens Bryghus og Krigsmuseet bagved, vil dette grønne ”tæppe” i stedet skabe en smuk iscenesættelse af de gamle bygninger.

 

Og et bynaturcenter vil være en attraktion – ikke bare for københavnerne, men også for folk der kommer langvejs fra for at opleve København som forgangsby for en bæredygtig udvikling og livsstil.

 

Fakta:

- Arkitektfimaet URBAN POWER står bag forslaget ”Det Grønne Tæppe”, der er tænkt som et indspark i debatten om begrønning af vores hovedstad.


- URBAN POWER er kendt fra projekter som ”Holmene” - 9 nye øer ved Avedøre Holme, det nye boligområde ved Stejlepladsen i Sydhavnen og bl.a. Genforeningensparken i Aabenraa – et byrum til markering af Sønderjyllands genforening med Danmark.


- Tegnestuens hovedfokus ligger på urban transformation, dvs. en bæredygtig videreudvikling af de allerede eksisterende bymiljøer, både indenfor byplanlægning, bygninger og byrum.


- Arealet som Det Grønne Tæppe dækker udgør knap 8000 m2.

 

 

Anbefalede artikler