<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sådan får du din lejlighed til at føles som et helt nyt hjem med en New Yorker væg