<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Sønderparken i Fredericia af LINK er nomineret til RENOVER prisen
Sønderparken i Fredericia af LINK er nomineret til RENOVER prisen

Sønderparken i Fredericia af LINK er nomineret til RENOVER prisen


Feltet med årets nominerede til RENOVER prisen er skrumpet fra 157 til bare fem, heriblandt det almene boligbyggeri Sønderparken i Fredericia – et boligområde, der er transformeret af LINK arkitektur, og som efter renoveringen blev fjernet fra ghettolisten.

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Den uddeles hvert år for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opgraderet den eksisterende bygningsmasse i Danmark.


De fem nomineringer er udvalgt af et nomineringsudvalg, mens den endelige vinder udpeges af et valgkollegie bestående af 70 personer fra den danske byggebranche.


Sønderparken i Fredericia fjernet fra ghettoliste efter renovering

 

Et af de nominerede byggeprojekter er Sønderparken i Fredericia. Her har den skandinaviske arkitektvirksomhed LINK arkitektur udført en gennemgribende revitalisering, som har bidraget til at løse Sønderparkens markante sociale udfordringer. Projektet, der omfatter helhedsplan, facaderenovering og lejlighedsombygninger af ca. 750 almene boliger, har medført, at kriminaliteten er faldet med 50 pct., hvorefter boligområdet har vinket farvel til en uheldig plads på ghettolisten.

  

- Projektet i Sønderparken er et opgør med mange års mangelfulde renoveringer. Tidligere havde fokus primært været på at renovere med facader, der var smukkere end de gamle, men processen ændrede ikke på forholdene i problemområderne. Vores arbejde har i langt højere grad drejet sig om at tænke social bæredygtighed og arkitektur sammen – og vi er yderst tilfredse med resultatet, siger projektchef Esben Trier Nielsen fra LINK arkitektur.

 

Udover renovering og istandsættelse har LINK arkitektur arbejdet med en beboerdemokratisk tilgang, der har løftet områdets sociale bæredygtighed betragteligt. Processen har været gennemført med henblik på at inddrage beboerne så meget som muligt i forandringerne og dermed sikre ejerskab og social forankring. Et greb, der tydeligvis har virket og nu er blevet hædret med en nominering til RENOVER prisen 2019.

 

Vinderen af RENOVER prisen 2019 kåres ved en prisfest i september.