<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tavse bygninger får en stemme med Common Sense-software fra CEBRA
Tavse bygninger får en stemme med Common Sense-software fra CEBRA

Tavse bygninger får en stemme med Common Sense-software fra CEBRA


CEBRA har i samarbejde med New Nordic Engineering udviklet en software service, Common Sense, der afdækker og sammenholder data om arkitekturens konkrete brug, hvordan den påvirker mennesker og hvordan den opleves i dagligdagen.

Hvordan opleves arkitekturen, når arkitekterne har sat de sidste streger og brugeren har taget husene i brug? Hvordan sikrer man arkitektonisk stimulerende rum, der skaber velvære og understøtter innovation?

 

Innovationsfonden (Aarhus Kommune) og Realdania støtter projektet, der nu testes på fire skoler i Aarhus.
 
- Med Common Sense er Aarhus Kommune med til at understøtte en mere varieret undervisning og forvandle skolebygningen til et aktivt undervisningsredskab og et strategisk værktøj for skoleledelsen, forklarer Lene Vestervang Olsen, der er koordinerende projektleder ved Aarhus Kommune. Hun tilslutter sig brugen af den nye software service, der nu bliver testet på fire aarhusianske skoler.

 

- Ved at registrere brugen af rummene, kan de mindst brugte rum omprogrammeres eller forbedres til at imødekomme efterspurgte kvaliteter. Samtidig kan vi sikre et bedre arbejdsmiljø og en generel bedre trivsel, når Common Sense registrerer og giver os løbende viden om CO2, lyd, temperatur og lysniveauet på skolerne. 

Hvor man tidligere har målt på bygninger og deres performance som øjebliksbilleder, tager vi nu brugerne med ind i beregningen og sikrer, at arkitekturen ikke alene bliver billigere i drift, men også løbende optimerer forhold for både undervisere og elever igennem hele bygningens levetid.

Den oplevede kvalitet af rum
- Nu er patentansøgningen indsendt og med støtte fra både Innovationsfonden og Realdania er Common Sense virkelighed, fortæller en begejstret partner ved CEBRA, Mikkel Schlesinger, der forklarer, at målet med Common Sense er at skabe bedre og klogere bygninger, hvor brugerne oplever, at bygningen tilpasses dem og ikke omvendt. De første sensorer er allerede installeret på Læssøesgade Skole, imens resten af de i alt 800 sensorer i løbet af november måned opsættes på henholdsvis Lisbjergskolen, Skåde Skole og Frederiksbjerg Skole.

- Med Common Sense kan vi sammenholde data fra sensorerne med viden om trivsel, performance og økonomi, f.eks. fra skolernes trivselsundersøgelser. Og på den måde skabe helhedsbilleder og opdage sammenhænge. Eller sagt helt enkelt: vi kan i fremtiden optimere og forbedre arkitekturen ud fra et klogt og vidensbaseret grundlag. Vi skal langt væk fra bare at tilføje store ventilationsanlæg til et byggeri for at sikre det gode indeklima. I stedet skal vi aktivere rummene, vække dem, så deres stemme høres via brugernes input.


 


Sund fornuft som software
Common Sense er en ny software service til styring og udvikling af undervisnings- og innovationsmiljøer. Via sensorer registreres rummenes anvendelse og informationen leveres tilbage til f.eks. medarbejdere, elever, studerende, ledelse og bygningsejere i en let tilgængelig form via en app. Således kan det pædagogiske personale aktuelt se, om der er ledige lokaler i nærheden, hvis indeklimaet er udfordret, eller hvis der er behov for bedre og andre faciliteter end forudset til undervisningen. Samtidig kan brugerne give respons om oplevelsen af rummene og på den måde bliver softwaren klogere fra gang til gang og kan komme med anbefalinger til hvilke rum, der egner sig bedst til en given aktivitet.

Arkitektur som service
CEBRA har en snart 20 år lang historik i forhold til at nytænke og udvikle læringsbyggeriet. Helt tilbage fra det ambitiøse SKUB-projekt i starten af 2000-tallet og senest med lanceringen af CEBRAs forskningsenhed WISE. Med Common Sense introducerer CEBRA et nyt paradigme, Arkitektur som service, hvor arkitekturen kommer endnu tættere på brugeren - ikke blot bygget som en fast ramme, som brugerne efterfølgende indtager. Den følger og interagerer med brugeren, når bygningerne er taget i brug, ved løbende at give tilbagemeldinger på den konkrete oplevelse i den daglige anvendelse. Således får arkitekturen en stemme via brugeren og på denne måde kan arkitekturen reguleres ikke bare temperaturmæssigt, men også via arkitektoniske anbefalinger.

Aktuelt testes Common Sense på skolebyggerier, men det er ambitionen, at det kan skabe værdi i langt flere sammenhænge. På gymnasiale uddannelser, universiteter, såvel som i store virksomheder og indenfor sundhedssektoren. Alle de steder hvor ledelsen er opmærksom på, at arkitekturen gør en forskel, og at vi skal indgå i en dialog med de ellers tavse bygninger.


Fakta

  • Common Sense er udviklet af CEBRA i samarbejde med New Nordic Engineering.
  • Common Sense er støttet af Innovationsfonden (Aarhus Kommune) og Realdania.
  • Common Sense testes på fire aarhusianske skoler: Læssøesgades Skole Lisbjergskolen, Skåde Skole og Frederiksbjerg Skole.