<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tegnestuer: Arkitekters tab af indflydelse skader dansk arkitektur
Tegnestuer: Arkitekters tab af indflydelse skader dansk arkitektur

Tegnestuer: Arkitekters tab af indflydelse skader dansk arkitektur


En ny undersøgelse blandt danske arkitekter viser, at hele 49 % mener, at arkitekter vil miste indflydelse i de kommende år. Den udvikling er forbundet med en igangværende indsnævring af værdikæden, hvor andre faggrupper overtager dele af arkitektbranchens opgaver, vurderer byggematerialeproducenten Cembrit.

Arkitektbranchen mærker presset fra øvrige faggrupper i byggeriet, som begynder at overlappe med tegnestuernes områder. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Dansk Arkitektpanel, der er et panel med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen bestående af arkitekter og rådgivere.

 

I alt har 82 arkitekter, bygningskonstruktører og rådgivere deltaget i undersøgelsen, hvor 49 % tilkendegiver, at arkitekter er den faggruppe, der vil miste mest indflydelse de kommende år. Når det  kommer til spørgsmålet om branchens største udfordring, svarer 37 %, at andre faggrupper som entreprenører og ingeniører begynder at overtage dele af arkitektbranchens opgaver.

 

Byggematerialeproducenten Cembrit er i daglig kontakt med landets tegnestuer og sætter spørgsmålstegn ved, om udviklingen kan sætte begrænsninger for fremtidens arkitektur:

- Vi har set denne udvikling i flere år, men det overrasker mig, at godt halvdelen af respondenterne nu svarer, at de forventer at miste indflydelse de kommende år. Vi har behov for arkitektbranchens stærke og kreative syn på vores fysiske omgivelser, som kan skabe nyskabende og visionære bygninger med blandt andet spændende materialevalg, siger Karsten Østergaard Larsen, der er markedsdirektør i Cembrit.

Han hæfter sig ved, at flere og flere tegnestuer inden for de seneste år er blevet opkøbt af rådgivende ingeniørvirksomheder, og de mange fusioner kan få konsekvenser for fremtidens arkitektur. Udviklingen vækker bekymring blandt tegnestuerne og især hos de mindre tegnestuer og heriblandt arkitekt Leif Christian Johannsen:

- Jeg har efterhånden været i branchen i rigtig mange år, og det er bekymrende, at arkitekter nu er ved at miste terræn. Det er en forkert udvikling, men vi er også medskyldige, da ingeniørerne for adskillige år siden var dygtigere til at tænke fremad og derfor begyndte at erobre vores fagområde. De mange opkøb af tegnestuer kan resultere i ensformig arkitektur, hvor kreativiteten desværre er begrænset, når arkitekten får mindre betydning, lyder det fra Leif Christian Johannsen fra Johannsen Architects.

 

Arkitekters tab af indflydelse kan skade dansk arkitektur - foto 2

 

 

De mindre tegnestuer får således kamp til stregen, og det er ifølge Leif Christian Johannsen væsentligt, at man formår at holde fast i de grundlæggende værdier, hvis arkitekterne fortsat skal fungere som selvstændige enheder:

- Vi har et motto, der hjælper os med at holde kurs. Vi siger nemlig til os selv og hinanden, at vi ikke skal tegne det, som folk gerne vil have, men i stedet det, som de ikke ved, de gerne vil have. Det hjælper os til at værne om vores værdier og have en fælles vision for vores fagområde.

 

Flere kommentarer i panelundersøgelsen peger i retning af, at dansk arkitektur presses af bygherrens stigende fokus på omkostninger. Dog er der også en positiv bevidsthed om, at det er op til den enkelte arkitekt at kæmpe for sagen og dermed opnå indflydelse.

 

Tilbage hos Cembrit mener Karsten Østergaard Larsen, at det er vigtigt med en klar bevidsthed om den udvikling, der er i gang:

 
- Som byggematerialeproducent vil vi gerne være med til at værne om dansk arkitektur, og det er også vores vurdering, at mange bygherrer fortsat prioriterer arkitekternes arbejde højt. Men vi skal samtidig være bevidste om, at magtbalancen flytter sig og forholde os til, hvilken betydning det kan have på længere sigt, slutter Karsten Østergaard Larsen.

 

Om undersøgelsen:
Den aktuelle undersøgelse er afsluttet i foråret 2020. 82 har deltaget i undersøgelsen. Deltagernes profession fordeler sig på arkitekter (53 %), bygningskonstruktører (41 %) og andre (6 %).

 

Cembrit har i begyndelsen af 2018 stiftet Dansk Arkitektpanel – et panel blandt danske arkitekter og rådgivere med fokus på tendenser og konjunkturer samt aktuelle udfordringer inden for branchen. Formålet med Dansk Arkitektpanel er at samle førende fagpersoners erfaringer og kompetencer inden for forskellige grene i branchen og at synliggøre arkitektbranchens brancheindsigt og viden.

 

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Nedenfor fremgår udvalgte resultater fra Dansk Arkitektpanels seneste undersøgelse. For hele undersøgelsen henvises til kontaktinformation nederst.