<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Transformationen af Regina af Årstiderne Arkitekter
Transformationen af Regina af Årstiderne Arkitekter

Fotos af Årstiderne Arkitekter, Niels Nygaard

Transformationen af Regina af Årstiderne Arkitekter


Efter en omfattende transformation fra nedlagt hotel, biograf og butiksarkade danner Regina-bygningen centralt i Aarhus i dag rammen om butikker, kontorer, et fitnesscenter, en café og er hjem for ca. 100 mennesker centralt i Aarhus.

Transformationen af den 10.000 m2 Regina bygning er et eksempel på, hvordan man renoverer en historisk og bevaringsværdig bygning centralt i byen og revitaliserer den med nye funktioner, så der pustes nyt liv i både bygningen og den omkringliggende by i alle dagens timer.

                                                                                                     

Regina-bygningen er oprindeligt opført som hotel og biograf, og har siden 1980’erne huset kontorlokaler og en butiksarkade, som gennem lange perioder har stået tom og ubenyttet hen. I 2016 blev en gennemgribende transformation af Regina-bygningen igangsat med en vision om at inddrage arkade og butikker i en samlet revitalisering af butikslivet, og samtidig omdanne store dele af bygningens erhvervsfaciliteter til boliger med attraktive udearealer centralt i byen.

 

 

Attraktive boliger med grønne uderum centralt i byen

Et af projektets hovedgreb har været at omdanne størstedelen af bygningen kontorlokaler til store 2- og 3-værelses lejligheder. Regina rummer i dag 38 lejligheder og er hjem for ca. 100 mennesker centralt i Aarhus. Indretningen af lejlighederne har fokus på gode dagslysforhold og på at bevare bygningens iboende kvaliteter og fine detaljer, som bl.a. originale vinduespartier og loftsbjælker.

 

- Den største forandring er sket i bygningens baggård, som fuldstændig har ændret funktion og karakter efter transformationen. Indretningen af gårdrummet, der tidligere havde karakter af baggård og uden opholdsmæssige kvaliteter, er et eksempel på, hvordan vi har inddraget et uudnyttet rum i byen og opgraderet det med helt nye funktioner, som øger stedets opholdsmæssige værdi markant, fortæller Thue Krog Andersen, der er senior projektleder og arkitekt hos Årstiderne Arkitekter i Aarhus, som har stået for renoveringen.

 

I dag er der skabt et attraktivt gårdrum, der tilfører stor værdi for bygningens beboere med forskellige zoner til både ophold og aktiviteter – her er der skabt en fælles grøn oase centralt i byen, hvor beboerne kan mødes, samles, slappe af, tumle med børnene og dyrke blomster og planter i de mange plantebede.

 

Taget af den gamle biografsal og kuplen er beklædt med grønne klimavenlige sedumtage, som udover sine tydelige æstetiske kvaliteter, har integreret regnvandshåndtering, der aflaster byens kloaksystemer ved regnskyl.

 

 
 
 
En transformation med afsæt i Høeg-Hansens arkitektoniske ideer

Baggårdens nyetablerede runde terrasse er designet i tråd med Regina-bygningens oprindelige formsprog, som flere steder er præget af runde, organiske former, der går igen på bl.a. kuplen, det afrundede hjørne på facaden og bygningens afrundede indgangspartier. Derudover er også de nyetablerede private altaner, gelændere og trappegange designet i tråd med bygningens oprindelige arkitektur og formsprog.


I dag står Regina-bygningens facader, efter en nænsom bearbejdning, i sin originale form med bl.a. oprindelige facadepartier, indgangspartier og vinduer på de øvre etager.


- Flere steder har vi i renoveringen ført detaljer tilbage til sin oprindelige form efter nærstudie af Høeg-Hansens tegninger for at bevare og styrke stedets arkitektoniske kulturarv – eksempelvis har vi igen hængt runde, elegante glaslamper på facaden for at indramme hovedindgangen, og bygningens store butiksvinduer er ført tilbage til sin oprindelige størrelse, fortæller Thue Krog Andersen.

 

I dag fremstår bygningen mere åben og indbydende end førhen, hvilket i højere grad understøtter bygningens forbrugerrettede funktion.  Efter transformationen er Regina genskabt et åbent sted på Aarhus gågade og en bygning, som nu lever i både dag- og aftentimerne - en stor modsætning til tidligere, hvor gaden ofte har været tom efter butikkernes lukketid. Med kombinationen af boliger, erhverv, retail, café og fitnesscenter er der skabt et overlap af forskellige funktioner, der tilfører en strøm af mennesker som bor, besøger, motionerer, og arbejder i bygningen, og som smitter af på byens liv. I dag er Regina igen et sted, hvor mennesker stopper op og mødes.

 

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Capital Investment.

 

Regina-bygningen er i år indstillet til RENOVER prisen 2019.