<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> 25 år med busterminal I/O: En revolutionerende idé kan fejre jubilæum
25 år med busterminal I/O: En revolutionerende idé kan fejre jubilæum

Selv efter 25 år er Beckhoffs alsidige busterminal- og EtherCAT I/O-teknologi stadig en uundværlig og grundlæggende komponent i moderne, modulært adaptable automatiseringssystemer.

25 år med busterminal I/O: En revolutionerende idé kan fejre jubilæum

BYGNINGEN Bæredygtighed

For 25 år siden fik Beckhoff en idé, der revolutionerede datidens automationsteknologi: Busterminalen kombinerede for første gang fieldbus-teknologi med det gennemprøvede klemrækkeprincip. Det modulære og åbne I/O-system til pladsbesparende, brugerdefinerbare og særdeles fleksible konfigurationer blev derefter præsenteret på Hannover Messen i 1995.

Som specialist inden for industrielektronik og kommunikation fortsatte Beckhoff bevidst udviklingen af det eksisterende blokmodulkoncept for den elektroniske klemrække. I sig selv reducerede dette betydeligt kabelføringskravene til I/O-installationer. Men det nye busterminalkoncept gik et skridt videre: Formålet var at erstatte den traditionelle modulære klemrække med en elektronisk version. Til udvikling af denne innovation har Beckhoff trukket på sin mangeårige erfaring med automation sammen med sin specifikke ekspertise inden for fieldbus-teknologi, kommunikationsteknologi, konstruktion af kontrolskabe og udviklingen af industriel hardware og software. Dermed udviklede processen ikke blot den komplette hardware-, software- og K-bus-kommunikation til terminalsystemet, men også en komplet produktserie med buskobling samt signal- og systemterminaler. Resultatet var et fieldbus-uafhængigt, særdeles modulært I/O-system.

Efter indførelsen af busterminalen i 1995 blev denne teknologi hurtigt en verdensomspændende og alment accepteret automationsstandard. Dette gælder i særdeleshed for Beckhoffs systemkoncept: 25 års udviklings- og applikationserfaring afspejles i markedets mest vidtfavnende I/O-portefølje. Bus- og EtherCAT-terminalteknologi bruges i dag i en meget bred vifte af applikationer, fra maskinautomation til Ethernet-baseret bygningsautomation og procesteknologi. Både løbende udvikling såvel som tæt samarbejde med kunderne, hvilket ofte har givet anledning til nye produktideer og ny udvikling, har bidraget til denne succes. Dette vellykkede samarbejde har resulteret i den omfattende I/O portefølje IP20 og IP67 fra Beckhoff, som stadig er baseret på den oprindelige busterminalidé.

Anbefalede artikler