En fortælling om læring, fællesskaber og træer

Hempel kollegiet

 

Et på alle måder grønt byggeri har rejst sig på DTU. Midt i egeskoven ligger det nye Hempel Kollegiet med vægt på bæredygtig tænkning og forskellige niveauer af fællesskaber både ude og inde.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

Det nye Hempel KollegietDTU Campus i Lyngby huser fremover 200 danske og internationale studerendes hverdag og skal blive et fagligt og socialt fællesskab med globale perspektiver. For arkitekterne bag har netop samspillet mellem sociale rum, læringsprocesser og en bæredygtig tankegang været centrale parametre for projektet:

 

Kollegiet i egeskoven

- Drivet har fra starten været kvaliteten af egeskoven og dét at skabe et hierarki af fællesskaber, siger Lisbeth Nygaard Olsen, arkitekt hos JJW Arkitekter og projektleder under konkurrencedelen.

 

- Egeskoven, som man har udsyn til inde fra kollegiet og får en fornemmelse af nærhed til i det daglige, er bevaret tæt på bygningerne, så vi får et nært forhold mellem ude og inde. Der er fældet så lidt som overhovedet muligt af skoven, og vi genbruger de 495 meter træ som en aktiv del af stedets fremtid i form af udendørs siddeinstallationer og træfliser.

 

De nye kollegiebygninger er organiseret i tre klynger af U-formede bygningskroppe, og hver består af to bygninger med 12 og 13 boliger i hhv. to og tre etager. Hensigten er både at videreføre DTU-traditionens regulære kvaliteter, signalere åbenhed og skabe såvel store som mindre sociale fællesskaber.

 

Læs mere om Uddannelsescentre

 

Forskellige rumligheder

Hver bygning er således omkranset af egeskoven og har hver sit indre gård-/haverum med hver sin identitet, mens kollegiet også indenfor har sine forskelligartede mødesteder og sociale rum:

 

- Udfordringen er altid at bruge sine kvadratmeter så godt som muligt. Det er enkle bygningskroppe, og så bygger vi kvalitet ind der, hvor man kan opleve den. Det er lykkedes at pakke dem godt, og vi har som bevidst strategi arbejdet med to forskellige rumligheder i hver gruppe. Der er plads til både fordybelse og social aktivitet. Terrasseadgange binder blokkene sammen og skaber et fællesskab mellem to bo-grupper, og 12 studerende har et fællesskab i både deres køkken og studielounge, siger Lisbeth Nygaard Olsen.

 

Hempel Kollegiet

 

Gule mursten med fortid og fremtid

Også de gule mursten, der kendetegner Eva og Nils Koppels oprindelige arkitektur på DTU, får ligesom træerne deres genfødsel. Som en del af ambitionen om bæredygtighed og cirkulær økonomi på Hempel Kollegiet-projektet, genbruges gullige sten fra Københavnske hospitaler:

 

- Stenene bidrager rigtig fint i sammenhængen, og bygherre var heldigvis også begejstret for teksturen, patinaen og stofligheden i dem. Stenene har allerede haft et liv, men de har også en fremtid. De er muret op med kalkmørtel, som man også gjorde det førhen – og ikke cementmørtel som i nyere tid – så de kan bruges igen. Samtidig linker de både til Koppel-æstetikken og de såkaldte 100-meter huses karakteristiske vandrette bånd – og giver skyggedannelser og en fin karakter til de nye facader.

 

Læs mere om Tværfaglig bestøvning på DTU

 

Helhedstænkning og grøn identitet

Den grønne identitet gennemsyrer i det hele taget DTU-projektet med en helhedsorienteret tilgang og det nye DGNB-system for etageejendomme og rækkehuse som grundlag for en holistisk og dokumenterbar implementering af bæredygtighed fra start til slut.

 

- Vi har været meget konkrete i hele konkurrencefasen og lavet så mange klare aftaler på forhånd, hvilket også har lettet processen. Både under konkurrencen og udførelsen har det været et usædvanligt positivt forløb mellem parterne, lidt af en solstrålehistorie, som man sjældent ser det, lyder det fra Lisbeth Nygaard Olsen.

 

Det 7.352 m2 store Hempel Kollegiet blev indviet d. 13. september 2017, og de mange danske og internationale studerende har nu indtaget de nye boliger midt i egeskoven på DTU.

 

Læs mere om JJW Arkitekter: Kunsten at lande et hus