Farver foldes ud i de københavnske gangtunneler

 

Med projektet ‘Under Vejen’ vil billedkunstner Maria Zahle og arkitekt Kristine Mogensen forstærke og fremhæve oversete potentialer i de københavnske gangtunneler.

 

Gangtunnelerne har i mange år været præget af hærværk og slitage. Med kunstneriske greb som systematisk farvesætning og stedsspecifikke koncerter iscenesættes tunnelerne på ny.

De oprindeligt smukt byggede rum står i dag i kontrast til den graffiti og hærværk, som præger gangtunnelerne. Under Vejens udsmykninger arbejder med at gøre bevægelsen gennem tunnelerne til en refleksiv oplevelse. De underjordiske værker interagerer med gadens midlertidige udtryk, men der skabes samtidig en ro, så øjet kan hvile ved de arkitektoniske detaljer i byggeriet. Gennem brug af monokrome felter indrammes og forstærkes særlige detaljer i rummet. Strukturelle opdelinger fra rumlige elementer som f. eks. et gitter eller en række stålplader bliver visuelle aktører i opdelingen af de farvede flader. På den måde reflekteres rummets detaljer direkte i udsmykningerne.

 

- Med Under Vejen iscenesætter vi et clash mellem forskellige udtryk, altså den eksisterende retvinklede arkitektur og den farvestærke graffiti. Ved at udvælge bestemte farver og eksplodere dem ud på en serie af monokrome billedflader, skaber vi et samlingspunkt mellem de to måder at udtrykke sig æstetisk på. Vi arbejder i mellemrummet, siger billedkunstner Maria Zahle.

 

 

Læs mere om Byrum

 

Farver bag et Gitter er Kristine Mogensen og Maria Zahles anden samarbejde som Under Vejen. Sidste år skabte de to en udsmykning, 20 Flader 5 Farver, til gangtunnelen under Sølvgade, der forbinder Botanisk Have med Østre Anlæg. Dengang installerede Mogensen og Zahle rektangulære billedflader i farver, som relaterede sig til den graffiti og de tags, tunnelvæggen allerede var udsmykket med, for at iscenesætte stedets karakter.

 

Læs også Arkitema Architects om udviklingen af Vollsmose: Fra ghetto-område til grøn bydel

 

Under Vejen vil netop gennem udsmykningerne have folk til at tage stilling til gangtunnelernes eksisterende kvaliteter og sociale og kunstneriske potentialer. Under udførelsen af udsmykningen var det tydeligt for Mogensen og Zahle at tunnelen blev brugt af en broget flok af mennesker, herunder unge cigarethungrende teenagere, gangbesværede lokale, børnehavebørn på tur, og en masse skæve eksistenser. Projektet Under Vejen er igennem disse events interesseret i at aktivere tunnelernes rum på nye måder og med nye publikum. 

 

- Gangtunnelernes oprindelige funktion er at hjælpe byens borgere til at krydse vejen. Det er et rum, der både har en meget klar funktion, men også peger på alt det forbudte og hengemte, fordi man er skjult. Med Under Vejen aktiverer vi gangtunnelerne på ny og spørger til, om man kan bruge tunnelerne til andet end at være en sikker trafikåre, siger arkitekt Kristine Mogensen.

 

 

Læs mere om Maling

 

Under Vejen er nu i planlægningsfasen for deres tredje tunneludsmykning i København, og projektet har fået støtte fra Statens Kunstfond, Ingeniør Kaptajn Aage Nielsens Familiefond, Indre By Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Rengøringsservice Danmark og Tikkurila.