Kuberne i Ørestaden

Kubehusene

 

Ørestaden er et sted, hvor arkitekter har kunnet lege med arkitekturen og realisere nye ideer i boligbyggeriet. I tråd med Ørestadens legende ånd har ADEPT tegnet Kubehusene, som er udformet som individuelle byggeklodser, der alle interagerer med hinanden.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Kubehusene er i virkeligheden opført som ét sammenhængende byggeri, men synes sammensat af otte forskudte kuber, der bryder formen op. Derved fremstår kuberne som individuelle volumener, der til trods for den samlede bygningsmasse på 8.400 m2 og en højde på ti etager, ikke virker overvældende:

- Kubehusene ligger mellem den store skala på Ørestads Boulevard og områdets små hyggelige rækkehuse. Vi ønskede en bygning, der kunne gå i dialog med både den travle boulevard og det rolige rækkehuskvarter. Ved at bryde byggeriet op i mindre dele, opstår der en varieret geometri, som rummer begge skalaer og giver store interessante rum, terrasser, og ikke mindst mere luft for beboerne og naboerne, fortæller ansvarlig partner hos ADEPT, Martin Laursen.

 

Læs mere om Boligprojekter

 

Variationer skaber energi

Den særprægede form, der opstår med kubernes forskydninger, giver de mange boliger et unikt særpræg, forklarer Martin Laursen:

- Forskydningerne i de otte kuber skaber en stor differentiering i lejlighederne. Nogle har måske et ekstra værelse, mens andre har et større køkken i stedet. Det giver køberen med særlige lejlighedsønsker flere valgmuligheder. Selve lejlighedsstørrelserne varierer også hvilket giver området en særlig energi, da der kommer til at være en blanding af børnefamilier, unge og ældre. De store altaner bidrager også til at understrege forskellighederne. Selvom de alle har en betydelig størrelse, varierer de meget i formen. Nogle er kvadratiske, andre lange og smalle. Det er med til at understrege vores ønske om at bevæge sig væk fra ideen om ”one size fits all”.

Langt størstedelen af beboerne har udsigt ud over Amager Fælled, der i samspil med kanalen, skaber en bro mellem det urbane miljø og naturoplevelserne.

 

Læs også om Adepts arbejde med Ku.Be Kultur- og Bevægelseshus: Et levende kultur- og bevægelseshus uden grænser

 

En ide udvikles

Det nye kvarter, hvori Kubehusene er placeret, er domineret af byggerier i teglsten. For at understrege de otte kubers individualitet, men uden at skabe for store kontraster til omgivelserne, anvendes forskellige teglsten og forbandt. At dele en stor bygning op i mindre, venlige og selvstændige huse med et differentieret materialevalg er ikke nyt for ADEPT. Kubehusene har nemlig på mange måder været en arkitektonisk videreudvikling af Havnehusene på Aarhus Havn:

 

Kubehusene

 

- Havnehusene, tegnet ADEPT og Luplau & Poulsen, rummer en blanding af ét- og to-rums ungdomsboliger, samt store og små familie- og seniorlejligheder. Den almene bebyggelse består af ti sammenhængende murstenshuse i forskellig højde fra fire til 12 etager og med skiftende forbandt og ind- og udtrækninger i murstenene. Vi har virkelig været glade for at kunne få lov til at eksperimentere og flytte grænser for en lang byggeskik med mursten i Danmark og udfordre det traditionelle boligbyggeri. Både med Havnehusene og Kubehusene, har det også været interessant at designe et boligbyggeri, der kan rumme forskellige generationer og deres forskellige behov, afslutter Martin Laursen