<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tegnestuen Norrøn: Den lokale kulturs fortælling
Tegnestuen Norrøn: Den lokale kulturs fortælling

De Hvide Dronninger, Kalklandets kyst- og badedestination i Faxe Kommune.

Tegnestuen Norrøn: Den lokale kulturs fortælling


Norrøn er en ung og dynamisk tegnestue, stiftet af Marco Berenthz og Poul Høilund. De har på kort tid markeret sig som specialister i destinationsudvikling, hvor natur, kultur og historie tænkes sammen til ét hele.

På et fint gods på den skotske ø Arran sidder arkitekterne Marco Berenthz og Poul Høilund og venter på færgen, der skal fragte dem til fastlandet. Godset er øens livsnerve, hvor man finder den lokale bar, restaurant og hotel. Her kom de to arkitekter i snak med bestyrerinden, der fortalte, hvordan man ønskede at opføre et nyt hotel med 20 værelser, men alle forslag var blevet afvist af forskellige myndigheder. Både Marco Berenthz og Poul Høilund kunne egentlig godt se, hvorfor de viste forslag var blevet afvist, da de ikke forholdt sig til det fantastiske natur- og kulturlandskab, der var på øen.

 

Norrøns tre partnere Poul Høilund, Anna Maria Indrio og Marco Berenthz.

 

Projektet startede på en serviet

De to arkitekter kunne ikke lade være med at tænke over, hvordan man kunne skabe et hotel, der arbejdede sammen med øens rammer og ikke imod dem. Så med en kuglepen og nogle servietter, udviklede ideerne sig hurtigt. Da færgen ankom, blev tegningerne på servietterne overleveret til bartenderen, der videregav det til bestyrerinden. Nogle uger efter kom der bud fra Arran om, at tegningerne på servietterne var lige det, man havde ledt efter. Efter en tæt dialog med øens beboere og diverse myndigheder nåede man frem til en hotelløsning med hele 59 værelser.

 

- Inspirationen til den markante hoteludvidelse blev fundet i øens mange gamle stenmure, der tydeligt præger landskabet og er en vigtig del af øens identitet. En ny tung stenmur skal etableres, som vil danne base for en række volumener i corten-stål. Først etableres 12 værelser, der vinkles så de har udsigt over bugten og øens største attraktion, Goatfell Mountain. Anden fase består af mere kompakte stokke, der ligger på stenmuren og rager ud over grundens stejle skrænter. De er vinklet imellem træerne, hvoraf flere af dem er fredede. Herved får disse værelser en skøn udsigt ind mod den eventyrlige skov og flod, fortæller Marco Berenthz.

 

Hele denne proces kendetegner fint Norrøn som tegnestue. De opdyrker selv projekter ved at se muligheder, hvor andre har givet op.

 

Passion for landdistrikterne

På tegnestuen er der hverken supersygehuse, domiciler eller højtravende skyskrabere på tegnebrættet. Derimod arbejder man bl.a. intensivt på et mobilt tekstilhotel og på at samle natur, formidling og oplevelser i et søfarts- og fiskerimuseum. Tegnestuens ekspertise ligger nemlig inden for destinationsudvikling med en forkærlighed for landdistrikterne, der jo til tider kæmper med at tiltrække både arbejdskraft og turister.

 

- Vi ville rigtigt gerne gøre noget for landdistrikterne. Poul og jeg har henholdsvis rødder i Jylland og på Lolland, og vi holder meget af den arv, fortæller Marco Berenthz og fortsætter:

 

- Vi tænker meget over hvad, man kan gøre for disse områder, og her har især turismen et stort potentiale. Faktisk udgør turismen én af de største vækstindustrier i verden. Men turisme kan ikke alene redde landdistrikterne, det kan også ødelægge både naturen og kulturen.

 

- Derfor arbejder vi med en særlig designstrategi, der forløber gennem tre punkter: Forståelse, fortælling og forslag. Først og fremmest prøver vi at forstå det landskab, den kultur og historie, vi skal arbejde med. Vi står jo og skal både forny og bevare. Dernæst skal vi undersøge hvilken fortælling, der gemmer sig i det givne område, og hvordan vi formidler den. Til sidst kan vi så præsentere et forslag. fortæller Poul Høilund.

 

- Undervejs inddrager vi de lokale beboere i processen. Men vi skal naturligvis ikke bare give dem, hvad de ønsker, men også det, de ikke vidste, de ønskede, indskyder Marco Berenthz.

 

The Douglas and the Stone Wall Hotel, Arron i Skotland.

 

Samler flere puljer i en

At komme på forslag til udvikling af landdistrikterne er blot første skridt. Ofte er det finansieringen, der er den egentlige udfordring.

 

- Noget vi er gode til er at sammentænke puljer og midler. Et eksempel på dette er vores forslag til Faxe kommune, der kombinerer kystbeskyttelse og rekreative formål. Hermed samler vi puljer indenfor kystbeskyttelse og turisme til et stort projekt. Dette tager udgangspunkt i to af området vigtige fortællinger, hvor flere anlæg, under det fælles navn De Hvide Dronninger, skal symbolisere kalken i undergrunden og egnens skibsbyggerhistorie. Det vil samtidigt danne rammen om en række sociale aktiviteter på vandet, såvel som det vil beskytte kysten mod naturens kræfter, forklarer Poul Høilund.

 

Igen bidrager det ikke alene til, at projekterne kan realiseres, men også til at de får flere funktioner til glæde for lokalbefolkningen og gæster.