<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fokus på bæredygtighed har øget interessen for træ
Fokus på bæredygtighed har øget interessen for træ

Bæredygtigt byggeri er blevet accepteret af byggebranchen, og store bygherrer ser en økonomisk gevinst i at bygge bæredygtigt, siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark.

Fokus på bæredygtighed har øget interessen for træ


Nye materialer i træ kan give bedre bæredygtighed, hvis de anvendes korrekt.

Det er kommet øget fokus på bygninger og specielt bærende konstruktioner i træ. Det er blandt andet træs gode miljøprofil, som driver efterspørgslen. Men en af begrænsningerne er at der mangler konstruktionsingeniører, der kan regne på store trækonstruktioner. Det siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Council, der arbejder for bæredygtigt byggeri og administrerer DGNB, den danske certificering for bæredygtigt byggeri.

 

Lau Raffnsøe ser en livlig teknologisk udvikling i brug af træ i både Norge og Sverige samt Østrig og Schweiz, hvor der er en stor underskov af virksomheder, der producerer byggematerialer som træfiberisolering, træfiberplader og konstruktive træelementer.

 

- Vi er nødt til at reducere klimabelastningen fra byggematerialer, og der er et kæmpe potentiale i at reducere brugen af energitunge byggematerialer som beton og stål. Mange steder vil træ og andre materialer med lavere miljøaftryk kunne bruges med fordel, siger han.

 

Flere bygherrer vælger bæredygtigt
Staten har siden 2003 har krævet bæredygtigt træ. Men for bare fem år siden var det næsten umuligt at købe certificeret bæredygtigt konstruktionstræ.

 

- Nu kan man få det overalt, og i mange byggemarkeder føres som certificeret træ i dag. Det er et eksempel på, at vi har nået et gennembrud, fordi store spillere i byggeriet stiller krav om bæredygtigt byggeri, siger han.

 

Bedre egenskaber i nye materialer
Lau Raffnsøe fremhæver de gode egenskaber med nyere træprodukter som CLT, krydslamineret massivtræ og nye imprægneringsmetoder som Kebony, superwood og varmebehandlet træ.

 

- I et livscyklusperspektiv har byggerier med lette konstruktioner såsom CLT væsentlig mindre CO2-udledning end traditionelt tungt byggeri, siger han.

 

Lau Raffnsøe erfarer dog, at de faglige kompetencer ikke følger med den teknologiske udvikling, hvor arkitekter, ingeniører og konstruktører udnytter træs egenskaber. Han efterlyser specialiserede træuddannelser, fordi han bemærker så stor en efterspørgsel, at danske projekter er nødt til at rekruttere medarbejdere i udlandet til at beregne trækonstruktioner.

 

- Vores byggeuddannelse er konservativ, hvor vi arbejder med stål og beton, så vi har ikke den kompetence der skal til for større byggerier i træ. Så det undrer mig, at vi ikke uddanner konstruktionsingeniører med speciale i træ.

 

Træ har dog begrænsede anvendelsesmuligheder og egner sig ikke i omgivelser udsat for fugt eller brand.

 

- Man kan ikke alene bygge i træ, for det egner sig ikke til fundamenter og anden kontakt med jord, hvor det kan rådne. Træ er heller ikke godt, hvor brændbarhed er et stort issue, advarer Lau Raffnsøe.