<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> AREA vil have akustikken frem i byggeprocessen
AREA vil have akustikken frem i byggeprocessen

AREA vil have akustikken frem i byggeprocessen

Lyd har en stor betydning for vores velbefindende, men alligevel bliver akustikken ofte overset i arkitekternes arbejde. Det er AREA i gang med ændre på ved hjælp af en tværfaglig og topmoderne tilgang til udfordringerne.

Når man tænker god arkitektur, er det ofte det visuelle, der er i centrum. Hvordan materialerne spiller sammen, præcis hvordan lyset falder gennem vinduerne og hvordan farvevalg og rummenes egenart spiller sammen.

Det store fokus på det visuelle er naturligt, men det kan også betyde, at andre dele af sanseapparatet bliver overset, mener Isak Worre Foged. Han er arkitekt, associeret professor ved Aalborg Universitet og medgrundlægger af tegnestuen AREA, der i høj grad har fokus på akustik.

- Vi læser først og fremmest arkitektur som god eller dårlig ved hjælp af det visuelle indtryk. Men det visuelle er kun en af vores sanser, og vi arbejder med at påpege, at der også er andre sanser og dimensioner, der påvirker os. Akustik er et meget vigtigt element. Vi kan lukke øjnene, men vi kan ikke lukke ørerne, siger Isak Worre Foged.

 
 

Ikke på bagkant
At støjende miljøer er skadelige for både det psykiske og fysiske velbefindende, er velkendt. Stress, lavere produktions- og koncentrationsevne og dårlig trivsel er blot nogle af de mulige risici ved at bo eller arbejde i støjende omgivelser. Men ofte bliver støjproblemer opdaget sent, og der bliver rettet op på dem med støjabsorberende elementer, der ikke fra starten af er tænkt ind i arkitekturen.

- Vi vil gerne arbejde støjreduktion og bedre lydfordeling ind i et arkitektonisk perspektiv, hvor man ikke kommer på bagkant. Det akustiske har så stor en betydning, det er så indtrængende i vores fintfølende sanseapparat, at det bør have en større rolle i arkitekturen. Det er også en vej til at sikre, at de akustiske elementer bliver en del af det oprindelige arkitektoniske værk i stedet for en efterrationaliseret løsning, siger Isak Worre Foged.

- Vi vil gerne hæve barren, både designmæssigt og i opfattelsen af akustik. I stedet for at vælge den klassiske tilgang, hvor man blot vil dæmpe lydtrykket, vil vi kigge på, hvordan vi kan sprede lyden, bibeholde bestemte toner og andre af de elementer, vi kender fra lyddesignet i koncertsale, men som man ikke har særligt fokus på i kontormiljøer, skolemiljøer og andre steder, hvor støj kan være et problem i forhold til læring og produktivitet.
Videnskab og tværfaglighed
AREA er ikke en klassisk projektorienteret tegnestue, men er skabt til at samarbejde med andre virksomheder og videnskabelige institutioner gennem innovationsbaserede designprocesser, der bruger avancerede metoder og teknikker fra både arkitekturen, naturvidenskaben, computervidenskab og ingeniørkunsten. Der er både fokus på arkitektoniske projekter og materialeeksperimenter, og blandt det sidstnævnte er en ny type akustiske tegl, der er udviklet i samarbejde med Strøjer Tegl, ODICO og JHA.

Der er tale om tegl i 14 forskellige beskæringer, der sættes op på en konstruktion med et absorberende lag bagerst og åbninger mellem stenene.

- Det er et system, hvor man kan vælge, hvilken lydspredning, man ønsker ved hjælp af de tegltyper og åbninger, man vælger, siger Isak Worre Foged.

- De 14 typer tegn har forskellige egenskaber. Lyd bevæger sig som bølger. De har en geometrisk størrelse, og de relaterer sig til elementerne i et rum. Høje frekvenser har meget korte bølger, og der skal færre sten til at påvirke dem, mens de lave har længere bølger, der kræver flere elementer. Vi har lavet opstillinger og målinger, der viser, hvordan teglene kan bruges i forskellige sammenhænge – om der er tale om en enkelt lydkilde eller en skoleklasse, hvor der er lyd mange steder fra. Kernen er, at vi ikke kun ser lyden som noget, der skal absorberes, men også som noget, der skal bruges som et aktivt element, siger arkitekten.


Tanken er, at teglene skal tænkes ind i projekterne, allerede når arkitekterne laver 3D-modeller af en bygning. Her vil en computersimulation være med til at afgøre, hvilken teglsammensætning, der vil være den rette, og de kan så leveres i formonterede moduler på hver 16 sten, der så skal sættes op.

- Vi har stærkt fokus på, at det skal være økonomisk fornuftigt. Koncertsale er ekstremt dyre, fordi alt er unikt, men vores udgangspunkt er, at vi skal benytte et gammelkendt materiale – ler – og danske standardmursten, så de kan indgå i de almindelige byggeprocesser. Det bliver fordyret lidt af, at stenene bliver skåret med en robot, men vi er tæt på at kunne masseproducere til en lavere pris, og det, at teglene sættes på en bagplade med 16 tegl, sikrer, at opsætningen går hurtigt, siger Isak Worre Foged om det ny projekt, der først lige er blevet flyvefærdigt.

- Jeg tror, at det akustiske bliver et fast element i tankegangen i byggeriet. Der kommer stadigt mere baggrundsviden om, hvad lyd betyder for helbred, læring og alment velbefindende, siger han.

Anbefalede artikler