<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ArkiTours sætter fokus arkitektur-perlerne i vores egen baghave
ArkiTours sætter fokus arkitektur-perlerne i vores egen baghave

ArkiTours sætter fokus arkitektur-perlerne i vores egen baghave


ArkiTours udvikler internationale besøgsprogrammer for ingeniører, arkitekter, byplanlægger og boligselskaber og nu da covid-19 har lukket grænserne, vælge man at fokusere på den arkitektoniske storhedstid inden for villa- og rækkehusbebyggelser i Danmark, og man er i fuld gang med at udvikle studieture.

Partnerne i ArkiTours, Pia Thomsen og Dorte Augustenborg, tror på en fornyet interesse for at kigge tilbage, for eksempel på arkitekturen fra 1943-65, en storhedstid inden for villa- og rækkehusbebyggelser i Danmark. Jørn Utzon, Mogens Lassen, Knud Friis og mange andre sprængte rammerne med inspiration fra Japan og USA, mens de samtidig troede på humanistiske værdier og det vigtige i den håndværksmæssige kunnen. Deres boliger ligger strøet ud over landet, fra København til Århus og Ålborg.  Pia Thomsen fortæller:

 

IMG_0274_1600Ørskovs Hus i Ålsgårde, Jørgen Møller, 1980- Vi har de seneste uger tænkt over, hvad vi kan forestille os, vores kunder vil være trygge ved, når vi igen kan være flere end 10 sammen. Og vi har samtidig spekuleret over, hvor den faglige nysgerrighed mon peger hen? Inspireret af Philip Fabers fællessang tror vi på en interesse for at genopdage Danmark, for det nære og det hjemlige. Vi har alle sammen arbejdet hjemme i mange uger og fået rig lejlighed til at efterprøve, om vores stue og køkken fungerer – eller ikke. Derfor tror vi, at det post-Corona vil føles relevant og vigtigt at opleve og lære om, hvordan vores dygtigste arkitekter f.eks. tænkte boligens rum, da de første villaer blev udviklet i 1950’erme, fra Jørn Utzon til Mogens Lassen og den mere ukendte Knud Peter Harboe,  siger Pia Thomsen, kunsthistoriker og partner i ArkiTours.

 

Derfor er ArkiTours i fuld gang med at udvikle studieture som ”Klassiske villlaer og rækkehuse, ”Huse ved skov og strand ” og ”Arkitekternes egne sommerhuse.” 

 

 

- Hvis man kan tale om en positiv effekt ved Crorona-krisen, så tror vi, at den giver byggebranchen tid til at reflektere over kvaliteten i projekterne. Er vindues- og dørrammerne langtidsholdbare overfor den stigende regnmængde? Opfordrer udearealet ved stuen til, at beboerne bruger tid ude på terrassen eller altanen? Flere af de boligbebyggelser, vi skal besøge fra 1940-1980’erne, er bygget for beskedne budgetter, Ikke mindst arkitekternes egne huse. De fortæller om en viden om materialer og en respekt og ægte interesse for konteksten, fra selve grunden til lysets gang på arealet gennem dagen, siger Dorte Augustenborg og fortsætter:

 

- Ligesom DR har fået øjnene op for vores sangskat, så har vi også mange juveler i vores egen baghave, når det kommer til at tænke i funktionelle og langtidsholdbare rum og udearealer, hvor der er rart at være. På den måde kan vi lære noget om, at bæredygtighed også var på dagsordenen for de fleste tidligere generationer af arkitekter.   ArkiTours satser derfor på, at både danske, svenske og norske kunder kan se værdien i at genopdage de danske arkitekternes historiske sans for den fine balance mellem bygning og naturen omkring. Dertil kommer   materialevalget. Mursten, træ og beton kan tåle årtiers slid. Sidst, men ikke mindst kan man opleve, hvor radikalt, de gik til værks, når de skulle udforme villabebyggelser. Eksempelvis dét at skabe en facade ud mod gaden som er fuldkommen tillukket, uden vinduer og synlige indgange, for eksempel i villaer og rækkehuse af Jørn Utzon og Mogens Lassen. Signalet om boligen som det private rum er førstehåndsindtrykket. I dag er det helt naturligt, at villaen har et markant indgangsparti, vinduer – hvis ikke store glaspartier – ud mod gaden. Det er tankevækkende, at vi i løbet af et halvt århundrede i stigende grad tænker den private bolig og familielivet som transparent og åbent mod omverdenen.   

 

ArkiTours forestiller sig også, at medarbejdere og ledelse vil have brug for at opleve noget positivt og mærke fællesskabet med kollegerne, som man så længe har undværet. Forretningsmæssigt er det dog afgørende at komme forbi den 8. juni, hvorefter ArkiTours håber på, at det igen bliver tilladt at samle 25-50 mennesker i en bus og køre ud i sommerlandet.