<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Entasis vinder opgave om transformation af Nuuks Plads
Entasis vinder opgave om transformation af Nuuks Plads

Entasis vinder opgave om transformation af Nuuks Plads


2L Projektudvikling har valgt tegnestuen Entasis forslag som vinder af den indbudte arkitektkonkurrence om Nuuks Plads på Nørrebro.  Entasis’ forslag skaber en samlet helhed af historisk, bevaret, genanvendt og ny arkitektur. Projektet indrammer to arkitektoniske yderpunkter: Landsarkivets Nationalromantiske detaljerigdom og det Brutalistiske magasins kompromisløse enkelhed. Målet er at skabe et intimt og uformelt byrum.

Udformningen af Nuuks Plads blev skabt af Martin Nyrop i 1893. Planen rummede forslag om to identiske landsarkiv bygninger, men kun det ene blev realiseret af Martin Nyrop. Den anden arkivbygning kom til i 1966 og blev i Eva og Niels Koppels ånd en brutalistisk bror til Nyrops Nationalromanitiske længebygning. Arkivet fraflyttede for år tilbage, og ejendommen har været igennem forskellige forslag til indfrielse af stedets potentiale - bl.a. i form af et 75 meter højhus der blev nedstemt politisk. Sommeren 2019 blev ejendommen købt af 2L Projektudvikling, der tegnes af Lau Kristensen, Lars-Erik Houmann Christensen, Line Thorup Schultz og Mathias Seidenfaden Busck.

 

Samlingspunkt på Nørrebro

Efteråret 2019 bød på en intens konkurrence om formgivningen af et ambitiøst program som 2L havde formuleret - bl.a. i dialog med lokale aktører:

 

- Vi har et stærkt ønske om, at Nuuks Plads skal være et nyt samlingspunkt på Nørrebro, der er lokalt forankret, og som derfor skal udvikles i samarbejde med lokale aktører. Ambitionen er, at en række af pladsens nye lokaler skal drives af lokale ildsjæle og kræfter og skal være et sted, der indbyder til, at både nuværende og kommende beboere på Nørrebro bruger pladsen. Samtidig har vi lagt vægt på, at selve byggeriet respekterer områdets karakter og højden på de omkringliggende bygninger, siger partner Mathias Seidenfaden Busck, 2L Projektudvikling.


Demokratisk og intimt byrum

Entasis vandt med et demokratisk og intimt byrum skærmet for trafikstøj, og let tilgængeligt for områdets borgere. Et byrum der aktiverer både Nyrops og Koppels lukkede arkivbygninger. Forslaget genanvender og transformerer Koppels bygning. Ambitionen om at upcycle skifferpladerne fra facaden bidrager på samme måde til forslagets strategi for bæredygtighed, foruden den åbenlyse sociale bæredygtige profil der består i at inddrage lokale ildsjæle.

 

Martin Nyrops længebygning står centralt som hovedhuset og indrammes af en trelænget struktur hvor Koppels magasinbygning er repræsenteret i kraft af sit råhus og sit volumen. Det samlede greb står i skala og dialog med stedets karrebygninger. Metroplads, Rantzausgade og det indre byrum defineres og aktiveres. Projektet giver svar på byens ønske om uformelle, mindre og intime byrum.

 

Tegnestuen bag

Entasis står bl.a. bag udvidelsen af Kildeskovshallen, Carlsberg Masterplan, Bornholm Madkulturhus, Krøyers Hus, Toves Gård, Njals Tårn og Kampsportens Hus på Nørrebro.

 

Fakta om projektet:

- Projektet omfatter 10.000 m2.

- Der etableres blandet bolig og erhverv.

- Højden på byggeriet vil være under 24 meter og vil dermed ikke overstige højden på de

omkringliggende bygninger.

- Byggeriet forventes at skabe plads til 100-200 beboere afhængig af boligandel.

- 25 procent af boligerne vil være almene boliger.

- 60-40% af arealerne forventes omdannet til erhverv (serviceerhverv, kultur, detailhandel)