<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hempel Campus – en genfortolkning uden gentagelser
Hempel Campus – en genfortolkning uden gentagelser

Hempel Campus – en genfortolkning uden gentagelser

PROJEKTER Erhvervsbyggeri og Domiciler

Den danske malingsleverandør, Hempel, har netop slået dørene op til et nyt og topmoderne hovedkontor, HQ2, i Kgs. Lyngby. Med indvielsen indledes samtidig afslutningen på en lang og omfattende byggeproces under overskriften ”Hempel Campus”.

Udover den nye kontorbygning er Campus blevet opgraderet med et enestående forsknings- og udviklingscenter. Fælles for begge tilføjelser er, at de genfortolker – og ikke gentager – centrale arkitektoniske elementer fra Hempels eksisterende hovedkvarter, HQ1.

 

Maling fremstilles ved, at to eller flere opløsninger røres sammen til én. I den proces opstår et velkendt fænomen fra fysikkens verden – en vortex spiral – der tegner sig særlig klart, når opløsningerne har forskellige farver.

 

Hempel Campus_1600

 

Dette fænomen har været inspirationen for arkitekturen ved udformningen af Hempels internationale hovedsæde i Lyngby. Først i 2013 med opførslen af HQ1 og nu med udvidelsen af Hempel Campus, der består af en ny kontorbygning og et samlet forsknings- og udviklingscenter på i alt 26.000 kvm.

 

- Stregerne til udvidelsen af Hempel er tegnet af Sweco Architects, der også står bag HQ1. Her trækker den nye bebyggelse tydelige arkitektoniske referencer til eksisterende kontorbyggeri, så der skabes sammenhæng i hovedkvarteret som helhed, siger Anders Lyhne, kreativ leder for erhverv i Sweco Architects og fortsætter:

 

- Da vi begyndte arbejdet med Hempel Campus, besluttede vi os for at bygge videre på det eksisterende koncept. Spiralbevægelsen er stadig kernen i Campus-designet og løber fra atriet i HQ1, ud gennem facaden og via en 62 meter lang gangbro på tværs af Lundtoftegårdsvej, hvor den manifesterer sig som en femetagers spiralformet trappe, der kan aflæses fra motorvejen.

 

Visionen med udvidelsen er at skabe de bedste vilkår for, at Hempel som virksomhed kan vokse og udvikle sig med fokus på nye produkter, ny produktionsteknologi, forskning og samarbejder med førende universiteter.

 

- Vi har glædet os til at flytte ind i Hempel Campus, som er en moderne og international arbejdsplads i et attraktivt arkitektonisk design. Vores nye bygninger afspejler vores kultur og skaber de perfekte rammer for, at vi kan realisere vores ambitiøse strategi og vækstmål, siger Michael Steen Petersen, Director, Group Technology and Engineering.

 

Hempel Campus_1600_1

 

 

Et arkitektonisk vartegn

Fra den første skitse af HQ1 i 2011 og frem til afleveringen af Hempel Campus har det været med Sweco Architects som pennefører og nær partner for Hempel. Anders Lyhne har været med hele vejen igennem realiseringen af det ambitiøse projekt.

 

Han forklarer, at det er Hempels egen fortælling og arv, der danner grundlag for arkitekturen. J.C. Hempel etablerede i 1915 koncernens første fabrik i en hvidpudset bygning på Amager, før virksomheden sidenhen rykkede til Lundtofte og DTU for at styrke samarbejdet omkring produktionsudviklingen.

 

Historien om Hempels hvide huse er derfor et centralt motiv i bygningerne ved afkørsel 15 på Helsingørmotorvejen. Hele det nye Campus udgøres således også af hvide bygninger, hvor facademotivet nøgternt kan beskrives som en rytmisk variation af rektangulære hvide flader, der brydes af høje slanke vinduer. En simpel arkitektur med en nærmest banal opskrift. Men monotonien udebliver på grund af små nuancer i facademotivet og store kontraster i bygningernes interne dialog.

 

P3020049_1600

 

Anders Lyhne fortæller, at arkitekterne helt fra begyndelsen arbejdet med spiralen som et centralt arkitektonisk vartegn, der fungerer som omdrejningspunkt for hele opbygningen af huset – og som desuden er et fortsat centralt gennemgående element i Campus-udvidelsen.

 

- Vi har i fællesskab skabt et fundament for Hempel, der på én og samme tid peger ind fremtiden og trækker tråde tilbage til fortiden. Hempel havde større ambitioner end f.eks. at lade malede vægge udgøre fortællingen. Så den dag, jeg faldt over et billede af to kulørte væsker, der flyder sammen til én, vidste jeg med det samme, at jeg var på sporet. Billedet rummede på sin vis et poetisk lag, men også noget helt banalt og essentielt, siger Anders Lyhne med henvisning til vortex-spiralen som formgenerator.

 

Spiralen kommer fysisk til udtryk som en skulpturelt udformet trappe, der i én bevægelse skaber et indre atrium centralt i HQ1. Under et kæmpe ovalt ovenlys står trappen – badet i lys – som et kraftcenter, der med sin roterende bevægelse organiserer husets indre. Symbolsk påvirker spiralen resten af husets opbygning og giver atriet sin særlige dynamik og form.

 

I kontrast hertil er bygningens eksteriør udformet som et klart defineret rektangulært volumen udført i lyse materialer. Her er der arbejdet med dybden i facaden, som er opbygget af flere lag, der skaber en spændende dialog med lyset.

 

- Det var vigtigt for både os og Hempel, at vi i udvidelsen arbejdede videre med den stil og skabte en sammenhængende arkitektur på tværs af hele Hempel Campus. Derfor er den ikoniske trappe, som er kendetegnende for HQ1, blevet genfortolket som et centralt motiv i det nye byggeri, siger Anders Lyhne.

 

 

Gangbro forbinder et samlet Hempel Campus

I Hempels nyåbnede kontorfaciliteter er der netop arbejdet intenst med at skabe sammenhæng. Som en del af opgaven har arkitekterne skullet forholde sig til det faktum, at Hempels nye campus udfoldes på tværs af Lundtoftegårdsvej og visuelt kobler sig på motorvejen og det fremtidige letbanetracé. Løsningen er blevet en gangbro, som funktionsmæssigt kobler den centrale trappe i det eksisterende hovedsæde sammen med en ny skulpturelt udformet trappe i den nye bygning.

 

Gangbroen har – som i begge bygninger – en klar opdeling mellem indre og ydre. Den ’ydre’ gangbro er en hvid facade med en stor andel af glas, imens den ’indre’ gangbro består af meterhøje bjælker, der er beklædt med træ og fremstår som massive værn. Herved får man fornemmelse af, at gangbroen er en naturlig forlængelse af de to hovedtrapper og interiøret.

 

Gangbroen fungerer desuden som en visuel port til Vidensbyen i Kgs. Lyngby, hvor trafikanter vil opleve at de passerer igennem Hempel Campus.

 

- I Hempels HQ1 er den ikoniske trappe forbeholdt de mennesker, som er inde i bygningen. I det nye HQ2 bruger vi trappen som et stærkt arkitektonisk element i facaden. Trappen fra HQ1 leder efter udvidelsen nu op til en gangbro, der både knytter de to bygninger fysisk sammen, men som også kulminerer i en ny skulpturel trappe i den nye bygning, forklarer Anders Lyhne og fortsætter:

 

- Vi har arbejdet intenst med at tegne en gangbro, der forbinder de to bygninger på en harmonisk måde. Når man konstruerer broer, er det oplagt at arbejde med gitterkonstruktioner. Men for at sikre den naturlige sammenhæng har vi været fast besluttede på at undgå diagonaler i facaden. Vores målsætning har været, at gangbroen skal være en naturlig forlængelse af begge bygningers indre og ydre i stedet for at være et helt tredje element. Det er en opgave, der har krævet et tæt samarbejde mellem ingeniører og arkitekter.

 

Hempel Campus_1600

 

Transparente laboratorier åbnes op mod en grøn gårdhave

Som led i forretningsudviklingen af Hempel er R&D og testfunktionerne en vigtig hjørnesten, da det er her, at nye produkter udvikles og testes. I forlængelse af HQ1 mod vest er derfor opført en bygning, som rummer alle disse faciliteter, disponeret i ét plan, organiseret omkring et centralt haverum.

 

Den nye bygning på omtrent 6.000 kvm er etableret på en grund, der allerede var fuldt udnyttet og i et område, der tidligere fungerede som parkeringsplads til alle Hempels ansatte. Ved at anvende tagfladen til parkering er der opnået en dobbeltudnyttelse af arealet samtidig med, at parkeringspladsen er blevet en visuel kvalitet i stedet for en uinteressant tagflade i Campus. Herfra prydes ankomsten af et kig ned til haven og laboratorierne – kernen i Hempels forretning.

 

Her åbner laboratoriemiljøer med store glasfacader sig mod det bygningsintegrerede haverum, men også mod den omkransende visitorgang, der opleves som en cirkulær bevægelse i direkte forlængelse af den oprindelige hovedtrappe.

 

Herfra kan besøgende få et blik ind i hjertet af Hempel, hvor nye produkter udvikles. Omkring laboratorierne er disponeret testfaciliteter og øvrige supportfunktioner til laboratorierne. Ved at lade disse praktiske funktioner tegne bygningens ydre afgrænsning bliver det muligt at genopfylde lagre og depoter uden, at det påvirker arbejdsflowet indenfor.

 

Bygningen er opført som en forlængelse af det oprindelige HQ fra 2013. I overgangen mellem de to bygninger ligger den fælles kantine som et samlende torv for hele Campus. Herfra er der mulighed for at trække ud og nyde frokosten under åben himmel.

 

- Det er lykkedes os at skabe en oplevet fysisk sammenhæng på tværs af Campus – som en udfoldning af det oprindelige koncept med spiralbevægelsen, der skaber dynamiske flow rundt og op i bygningerne. Uanset hvor man befinder sig, har man oplevelsen af at være en del af et sammenhængende rumligt forløb. Et forløb, der byder på en mangfoldighed af rumligheder og oplevelser fra laboratorier i stueplan mod vest til bestyrelseslokale på femte sal, 220 meter mod øst, siger Anders Lyhne.

 

Hempel Campus_1600_1

 

 

Den sidste brik lægges

Som sidste bygning i Hempel Campus ligger det eksisterende testcenter, som over det næste år omdannes til moderne kontorfaciliteter. Transformationen af bygningen udføres så den såvel ude som inde indskriver sig i den samlede helhed og indgår som en naturlig del af de øvrige bygninger. Den bygges sammen med kantinen, så man kan bevæge sig tørskoet mellem alle 26.000 m2 i Campus.

 

Med afslutningen af det sidste byggeri vil Hempel Campus bestå af fire sammenhængende bygninger, når det forventes at stå færdigt i 2022.

 

Det nye Hempel Campus er desuden designet med bæredygtighed for øje. HQ2 bliver DGNB-certificeret, ligesom der er planlagt solpaneler installeret på taget. Yderligere paneler vil blive tilføjet senere i år og i 2022. Tilsammen forventes panelerne at kunne producere 85.000 kilowatt-timer el om året, svarende til forbruget hos omkring 21 husstande.

 

HQ2 er en serie af aflange bygningskroppe, som man oftest oplever, når man passerer forbi – på cykel, i bil og snart også i tog. Facademotivet er enkelt – let aflæseligt – og bygningen får karakter i kraft af nogle nøje udvalgte kompositoriske greb. Den opleves som et stort bygningskompleks, som man kan parkere indeni og gå ind under.

 

Man kan også gå ind under HQ1, men bygningen er lavere og mere retningsneutral. Det er en bygning, som man ankommer til og dermed oplever i et helt andet tempo. Ved ankomsten ledes man langsomt langs dens komplekse facadedetaljering, inden man kører op ovenpå R&D og parkerer. Denne bygning vil for mange opleves som en bygning uden facade.

 

Dette skyldes, at størstedelen af facaden udelukkende kan opleves fra den omkransende servicevej. R&D indskriver sig i Campus som en mere introvert bygning med en taktfast facade, der nærmest vokser ud af HQ1. I R&D ligger oplevelsen først og fremmest indeni bygningen. De rumlige laboratoriemiljøer bades i lys fra haven og står i skærende kontrast til den nedtonede, men elegante facade.

 

HQ3 (North) indskriver sig også i Campus på sin helt egen måde. Proportionsmæssigt er den høj og slank som HQ2, mens den skalamæssigt knytter sig mest til de øvrige bygninger i Campus. Den er en ombygning af den tidligere testbygning, der ved nedrivningen af R&D ville stå tilbage som en arkitektonisk farisæer – en reminiscens med stålhud og aflange skydeskår som vinduesmotiv.

 

Her har Hempel sat alle sejl til for at sikre, at den i fremtiden fletter sig sømløst ind i kompositionen af lodrette hvide facademotiver i Hempel Campus.

Fakta om Hempel Campus

  • Hempel Campus Center (HQ1) med bl.a. kontorer til ca. 135 medarbejdere og mødefaciliteter, div. loungemiljøer, og kantine med cafémiljø
  • Hempel Campus East (HQ2) indeholdende bl.a. kontorer til ca. 200 medarbejdere, mødecenter, auditorie, fitnesscenter, div. loungemiljøer, bestyrelseslokale, tagterrasse med udsigt til eremitagen og parkering
  • Hempel Campus West (R&D) indeholdende bl.a. laboratorier, testfaciliteter og malerkabiner
  • Hempel Campus North (HQ3) som indeholder kontorer til ca. 80 medarbejdere og mødelokaler
Anbefalede artikler