<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JUUL | FROST Arkitekter udpeger to nye partnere og tegnestueleder
JUUL | FROST Arkitekter udpeger to nye partnere og tegnestueleder

JUUL | FROST Arkitekter udpeger to nye partnere og tegnestueleder


Line Stybe Vestergaard og Philip Krogh træder ind i partnerkredsen og nuværende partner, Søren Askehave udpeges som tegnestueleder.

Juul | Frost Arkitekter er en tværfaglig og internationalt orienteret tegnestue med strategisk fokus på udviklingen af fremtidens urbane sundhedskultur og agil rådgivning, der imødekommer sam- og fremtidens behov. Fokusset på urban sundhed er omsat til rådgivning og formidling af løsninger på globale og urbane sundhedsudfordringer nationalt og internationalt. Nu udpeger tegnestuen to nye partnere for at ruste virksomheden til fremtiden.

 

Urbanitet, landskab og det nordiske marked på dagsordenen

Line Stybe Vestergaard og Philip Krogh træder ind i partnerkredsen og får hhv. ansvar for urbanitet og landskab samt det nordiske marked. Begge har hidtil været associerede partnere i Juul | Frost Arkitekter og har bidraget markant til udviklingen af tegnestuens professionelle profil og tværfaglige DNA:

 

- Line Stybe Vestergaard og Philip Krogh komplementerer med deres stærke fagligheder den nuværende partnerkreds. Deres kvalifikationer og personlige egenskaber, særligt deres evne til at fremme tværfaglige og internationale samarbejder, er højt prioriterede. Med de to nye ansvarsområder ønsker vi at definere os selv som et arkitektfirma ikke bare med skandinavisk, men nordisk forankring og understrege by- og landskabsarkitekturens rolle, fortæller Founding Partner, Flemming Frost

 

 

Tværfaglighed sikrer innovative løsninger

Partnergruppen består derudover af grundlæggerne Helle Juul og Flemming Frost samt Christian Hanak og Søren Askehave, der tiltræder som tegnestueleder. Med udnævnelsen stiller Juul | Frost Arkitekter skarpt på tværfagligheden som forudsætning for innovative og bæredygtige løsninger på samtidens udfordringer. Søren Askehave får ansvar for samarbejdet mellem tegnestuens 30 medarbejdere med forskellige fagligheder, der er organiseret i tre udviklingsafdelinger; By + Rum + Landskab, Bygning + Bebyggelse og Forskning + Udvikling.

 

Klimaforandringer og samfundsudfordringer kender ikke grænser

Line Stybe Vestergaard, Landskabsarkitekt MAA og MDL, uddannet fra Arkitektskolen Aarhus, Institut for By & Landskab i 2011, bliver partner med ansvar for udviklingen af Juul | Frost Arkitekters By + Rum + Landskabsafdeling samt klima- og bæredygtighedsprofil. Line Stybe Vestergaard, der har været ansat hos Juul | Frost Arkitekter siden 2007, skal sikre den fortsatte kreative udvikling af Juul | Frost Arkitekters stærke kompetencer indenfor sociale, urbane løsninger og landskabsarkitektur med rekreativ klimatilpasning, bæredygtighed og høj biodiversitet i centrum.

 

- Landskabsarkitekturen og den urbane diskussion har fået fornyet aktualitet på grund af tidens store biodiversitetskrise, klimaforandringer og sociale udfordringer i samfundet. Vi tænker og tegner på tværs af arkitektur, byrum og landskab, og på tværs af by og natur - for klimaforandringer og samfundsudfordringer kender ikke grænser. Landskabet, naturen og byens rum er en integreret del af løsningen på tidens udfordringer, fortæller Line Stybe Vestergaard, Partner

 

SATSER PÅ CLT I HELE NORDEN

Philip Krogh, Arkitekt MAA, uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2007, bliver partner med ansvar for tegnestuens projekter på det Nordiske marked. Philip har flere års international erfaring og har hos Juul | Frost Arkitekter været sagsarkitekt og projektleder på hovedparten af tegnestuens svenske byggerier. Aktuelt er Philip ansvarlig for Juul | Frost Arkitekters svenske projekter og tegnestuens strategiske satsning på bæredygtigt byggeri i CLT og træ.

 

- Jeg ser frem til at styrke vores position i Sverige og udvide vores marked til resten af Norden. Siden 2019 har vi fokuseret på CLT-byggeriet i Sverige. Med modul-byggeri i CLT kan vi imødekomme det hurtigt voksende boligbehov og samtidig reducere byggeriets klimaaftryk markant, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vi ser frem til at tage erfaringerne med os til Danmark og hele Norden, fortæller Philip Krogh, Partner