<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Karen Blixens Plads af COBE og EKJ Rådgivende Ingeniører indvies
Karen Blixens Plads af COBE og EKJ Rådgivende Ingeniører indvies

Karen Blixens Plads af COBE og EKJ Rådgivende Ingeniører indvies

Fotos af Rasmus Hjortshøj

Pladsen bliver et af de største offentlige byrum i hovedstaden, og Karen Blixens Plads har et unikt kuperet landskab med hule høje og lave bede med plads til over 2.000 cykler. COBE har stået for designet i tæt samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører.

Med over 20.000 m2 bliver Karen Blixens Plads en af de største offentlige pladser i København. Pladsen ligger mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Biblioteks bygninger på Søndre Campus på Amager og formålet har været at skabe et nyt åbent og indbydende byrum, der både tilgodeser og fremmer grøn transport, klimasikring og biodiversitet og samtidig er arkitektonisk nytænkende, spektakulær og multifunktionel. Byggeriet er støttet af en generøs donation fra A. P Møller Fonden.

 

Nytænkende cykelparkering
Den kombinerede plads og universitetstorv ligger som et tæppe, der bugter sig over små bakker og deler det store rum op i mindre zoner med mulighed for aktiviteter både over og under bakkerne (kuplerne). De tre cykelbakker er lavet som en støbt betonskal belagt med håndlagte teglsten, der mimer farverne fra de omkringliggende universitetsbygninger.

 

Udover at torvet skal være et aktivt mødested for studerende, medarbejdere og byens borgere, skal det også indeholde cykelparkering med stor kapacitet til universitetets mange brugere, der bl.a. tæller 16.000 studerende og 2.000 ansatte. Derfor er der etableret over 2.000 cykelparkeringspladser på pladsen, der er designet på en helt nyskabende og unik måde.

 

- København er en af verdens største cykelbyer med over 40 % af byens befolkning, der dagligt pendler på cykel. Det kræver derfor stor fleksibilitet og en nytænkning af cykelparkering. Vi har i tidligere projekter arbejdet med at nytænke cykelparkering, så det indgår som et naturligt element i omgivelserne. Ved Nørreport Station har det for eksempel udmøntet sig i de såkaldte cykelbede, og her på Karen Blixen Plads bliver det i form af cykelbakker. Det integrerede bakkelandskab skaber et rum med stor kapacitet til cykler, hvoraf to tredjedele bliver overdækket under torvets cykelbakker, fortæller Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger af COBE.

 

 

 

Stor tværfaglighed
Ingeniørfirmaet EKJ har som projekteringsleder haft en nøglerolle på projektet i forhold til koordinering af projektets mange grænseflader såvel internt som eksternt. EKJ’s konstruktionsingeniører har i samarbejde med CN3 beregnet og 3D-projekteret de ikoniske betonkonstruktioner til pladsens kupler. En konstruktionsopgave, der bygger på en skalkonstruktion som bærende konstruktion og som æstetisk giver luft og rummelighed under kuplerne. Men hvor en skalkonstruktion normalt ikke har huller, har disse kupler store åbninger, hvilket har været en udfordring og krævet yderligere statiske analyser.

 

- Det har været et spændende og meget ambitiøst projekt med mange faglige udfordringer og et godt og konstruktivt samarbejde med projektets parter herunder ikke mindst A.P. Møller Fonden. Vi kan være stolte af resultatet, som kommer til at være til gavn for alle, der har sin færden i området. Pladsen binder nu området omkring universitetet KUA2 og KUA 3 smukt sammen, siger Jon Simonsen, Sektordirektør for Byggeri og Project Management, EKJ.

 

Dermed afsluttes et mere end 10-årigt engagement på Søndre Campus, hvor EKJ har været engageret på både KUA2 og KUA3.

 

 

Grøn profil
Karen Blixens Plads forener i en blød overgang universitetes behov for urbane rum med Amager Fælleds åbne landskab. Mod nord, ved universitetes tre hovedindgange, opstår en åben og multifunktionel plads. I den sydlige del skabes i forbindelse med Emil Holms Kanal og overgangen mod Amager Fælled et bakket og bølgende græs – og englandskab, som ud over at integrere naturen i området også bliver en del af klimasikringen, da overskydende vand kan ledes væk. Ved at forsinke regnvandet i forsænkninger udnytter man vandets rekreative værdi og skaber en række mindre vådbiotoper, der bidrager til områdets biodiversitet, muliggør en fordampning af regnvandet og samtidigt aflaster kanalen ved større regnhændelser. Derved klimasikres pladsen. Der er lagt vægt på at vælge enkle, robuste og langtidsholdbare materialer, ligesom belysning og inventar er tænkt i få og enkle elementer for at sikre et bæredygtigt byrum. Alle elementer er valgt ud fra et lavt vedligeholdelsesniveau og tilsammen skaber de en grøn profil for hele pladsen.

 

Udendørs auditorium
Centralt på pladsen placeres et udendørs auditorium med siddetribuner på torvets bakker med plads til op til 1000 gæster. Toppen af bakkerne muliggør en forøgelse af kapaciteten af stående pladser til større arrangementer såsom koncerter og events på torvet.

 

- Alt i alt har vi skabt en unik plads baseret på tre hovedprincipper: At skabe en bedre forbindelse mellem landskab og byen, at integrere optimale grønne rum med stor kapacitet til cykelparkering, samt skabe et rum med gode sociale mødesteder og læringsmiljøer. Cykelbakkernes nærmest katedralagtige form skaber desuden en oplevelse i sig selv, både når man parkerer sin cykel eller mødes på bakkerne til forelæsninger, gruppearbejde, koncerter eller fredagsbar, fortæller COBEs grundlægger, Dan Stubbergaard.

 

 

Fakta:

Program: Nyt byrum ved Københavns Universitet Amager (KUA)
Sted: København, Danmark
Størrelse: 21.415 m2
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Fondsstøtte: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har ydet støtte til opførelsen.
Arkitekt: COBE
Totalrådgiver: EKJ Rådgivende Ingeniører
Andre Ingeniører: CN3, Vind-Vind.
Entreprenører: M. J. Eriksson (anlægsentreprisen), NCC Danmark (betonentreprisen).