<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Klimakrisen kalder på miljøvenlige materialer i byggeriet
Klimakrisen kalder på miljøvenlige materialer i byggeriet

Klimakrisen kalder på miljøvenlige materialer i byggeriet

Det er på tide at give træ en mere markant plads i byggeriet - træ sparer nemlig energi, lagrer CO2 og mindsker presset på ikke-fornybare råstofkilder. 

Indlæg af Jakob R. Klaumann, Niclas S. Bentsen, Lone Wiggers, Mikael Koch, Simon A. Beck, Jan Søndergaard, Anders Vestergaard-Jensen, Finn Larsen og Peder Fynholm

 

I gamle dage byggede man nærmest alting i træ: Kirker og katedraler, domhuse og dansepavilloner, banegårde og boliger. Siden kom andre materialer til, og i mange år har det været kutyme at bygge i glas, stål og beton.

 

Nu er vindene imidlertid ved at vende igen. I lyset af klimakrisen giver det overordentlig god mening at kigge nærmere på, hvordan vi får det bedste ud af de materialer, vi har til vores rådighed. Mange politikere, bygherrer og arkitekter er ved at få øjnene op for det store potentiale, der ligger i at bruge mere træ i byggeriet. Træbyggeri har nemlig ikke kun en lav klimabelastning ved opførelsen, men ved fornuftigt bygningsdesign kan man desuden sikre bygningen en lang levetid.

 

Hovedparten af etageejendommene i Københavns brokvarterer er 100-150 år gamle og opført med tagkonstruktioner, etageskel og bærende vægge af træ. Ydervægge, tagbeklædning og fundament er udført i andre materialer, der beskytter trækonstruktionen og sikrer en lang, vedligeholdelsesfri levetid.

 

Det kan vi godt lade os inspirere af i byggebranchen i dag. Klimabelastningen fra etagebyggeri over hele livscyklussen kan reduceres cirka 50 % ved at bygge i træ med betonfundamenter sammenlignet med rent betonbyggeri, viser flere videnskabelige undersøgelser.

 

 

 

Byggebranchen er CO2-superskurk

Alle er klar over, at vi bliver nødt til at ændre på vores modus operandi, hvis vi skal have en chance for at afbøde de værste klimaforandringer. Hvad færre måske er klar over er, at byggeriet spiller rollen som superskurk, når det kommer til udledning af CO2. En FN-analyse fra 2018 konkluderer, at byggeri og drift af bygninger står for 39 % af den globale udledning af drivhusgasser. I Danmark har byggebranchen gjort en kæmpeindsats for at energioptimere, og vi er blevet så gode til at opføre energieffektive bygninger, at klimabelastningen fra opførelsen nu er af samme størrelsesorden som driften i hele bygningens levetid.

 

Derfor skal vi nu vende blikket mod opførelse og valg af materialer i nybyggeri. Den store efterspørgsel på boliger, især i danske storbyer, vil betyde en markant forøget bygningsmasse i de kommende år. Det er derfor afgørende for landets samlede klimaregnskab, at vi allerede nu anvender de mest klimavenlige byggemetoder og materialer, vi har til rådighed.

 Træ optager og lagrer CO2

Træ er et fornybart råmateriale – så længe vi sørger for at plante nyt og drive skovene bæredygtigt, hvilket vi gør både i Danmark og i Norge og Sverige, som er de lande, vi primært importerer træ til byggeriet fra.

 

Træer optager CO2, mens de vokser. Når de fældes og bruges i eksempelvis bygninger, forbliver CO2’en lagret i træet, indtil det rådner eller bliver brændt. Ved kontinuerligt at fælde træer og plante nye kan vi derfor holde mest muligt CO2 ude af atmosfæren – og samtidig sikre os, at der er nok træ til fremtidige generationer. Når vi bygger mere med træ, mindsker vi samtidig presset på råstofkilder til ikke-fornybare ressourcer som sand og grus.

 

Træets lave vægt betyder desuden færre transporter til byggepladsen. For eksempel byggede det engelske arkitektfirma Waugh Thistleton Architects et otte etagers højt træhus på kun 27 dage – og det med 80 procent færre leverancer i forhold til tilsvarende byggerier i stål, glas og beton, ifølge partner Kirsten Haggart.

 

De markant færre transporter smitter af på byggeriets bundlinje og giver desuden et mere sikkert og støjsvagt arbejdsmiljø under konstruktionen. 

 

 

Fordommene skal aflives

Der florerer stadig skrøner om, at det er dyrere at bygge med træ, at træbygninger er brandfarlige og hurtigt rådner, at akustikken er dårlig, og at træhuse nødvendigvis må ligne norske skihytter. Men det er alt sammen noget, der kan løses i dag - det er sådan set bare et spørgsmål om design og at have styr på byggeprocessen og arkitekturen.

 

Se for eksempel det almennyttige træboligbyggeri i Lisbjerg ved Aarhus, eller vend blikket mod Sverige og nyd synet af Kajstaden, der er landets til dato højeste hus i massivtræ. Begge byggerier er æstetiske og byggetekniske lækkerier.

 

Overalt i landene omkring os skyder fleretagers træbyggerier op, og snart vil vi med al sandsynlighed kunne følge opførelsen af det ti etager høje trætårn Tower of Wood på havnen i Aarhus. Tårnet vil forhåbentlig give endnu et skub til udviklingen inden for moderne træbyggeri ved i praksis at vise, at træ kan anvendes som det bærende element, både konstruktionsmæssigt og visuelt i fremtidens etagebyggeri.

 

Skal vi for alvor rykke noget i byggebranchen og nedsætte vores CO2-udslip, bliver vi nødt til at løfte blikket fra energirenoveringer og udvide det til også at inkludere selve opførelsen og valget af materialer. Vi skal erstatte andre materialer med træ i det omfang, det giver mening, og i fællesskab løfte den danske byggebranche ind i klimahelterollen som forbillede for andre brancher og nationer.

 Om forfatterne

Jakob R. Klaumann er direktør i Dansk Træforening, Niclas S. Bentsen er lektor ved Københavns Universitet, Lone Wiggers er Arkitekt maa & partner i C.F. Møller, Mikael Koch er direktør i  Træinformation, Simon A. Beck er konsulent i Træ- og Møbelindustrien, Jan Søndergaard er direktør i Dansk Skovforening, Anders Vestergaard-Jensen er projektleder ved Nordic Secretariat for Wood in Construction, Finn Larsen er seniorspecialist i Rambøll, og Peder Fynholm er Souschef for Byggeri og Anlæg på Teknologisk Institut.

 

Anbefalede artikler