<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny platform med viden og konkrete værktøjer om terrorsikring
Ny platform med viden og konkrete værktøjer om terrorsikring

Ny platform med viden og konkrete værktøjer om terrorsikring

LANDSKAB OG BYRUM Byudvikling

Hvordan sikrer man bygninger og byrum mod terror? Hvor lidt eller hvor meget skal der til? Og hvordan forener man sikkerhed og æstetik? Disse spørgsmål kan man nå finde svar på på en ny terrorsikringsplatform RAMT, som alle gratis kan bruge.

Offentlige institutioner, mediehuse, forsyningsselskaber, hospitaler, offentlige forsamlinger. Mål er der nok af, hvis man vil sprede frygt. Og det vil nogle desværre, også i Danmark, hvor terrortruslen har været alvorlig de senere år. Mens myndighederne vejleder statslige institutioner, er der imidlertid ikke megen hjælp at hente for private virksomheder, når det gælder terrorsikring.

 

Af samme grund har DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) i samarbejde med flere partnere brugt to år på at indsamle viden og udvikle værktøjer, der skal komme de private aktører til undsætning. Det hele er samlet på en ny webplatform, som indeholder al den grundlæggende information, man har brug for om terrorsikring.

 

1562229322-1vl-IMG_4877_192

 

Se RAMT-platformen

 

Vidensbank og konkrete værktøjer

Platformen består af en vidensbank med en terrorsikringshåndbog og fokus på området ’den menneskelige faktor’. Hertil kommer gode råd og eksempler på arkitektoniske løsninger, hvor terrorsikring er integreret i bygnings- og anlægsdesignet på en naturlig måde. Desuden giver platformen adgang til et risikoværktøj, som kan bruges til en vurdering af terrorsikringsbehovet i forhold til bl.a. bygninger og arrangementer. Og endelig indeholder den en tids- og procesplan, der gør det nemt at tænke terrorsikring ind i de forskellige trin i en byggeproces.

 

 

- Platformen fokuserer bl.a. på behovet for en holistisk tilgang til terrorsikring, hvor den fysiske sikring er tænkt sammen med brandstrategi, beredskab og sikkerhedskultur. Den er udarbejdet med input fra dygtige fagfolk og henvender sig bl.a. til arkitekter, bygherrer, bygningsejere, entreprenører, konstruktører og sikkerhedsansvarlige, som længe har efterspurgt hjælp til risikovurderinger og terrorsikring. Vi oplever stor begejstring over, at der nu kommer noget konkret, de kan bruge, siger Karin C. Møller, sikkerhedsrådgiver hos DBI.

 

Platformen hedder RAMT (Risiko Arkitektur Mennesker Terror) og er udviklet af DBI i samarbejde med Schønherr, Bertelsen og Scheving Arkitekter og MOE. Indholdet på platformen er gratis og er resultatet af DBI’s projekt ‘Terrorsikring af byrum og bygninger’, der var en del af DBI’s resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation i perioden 2019-2020. Desuden har Realdania ydet støtte til projektet.

 

1572954056-3cc-sdf

 

Om DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI er specialiseret i brand og sikring og bruger vores unikke tekniske ekspertise til at sikre liv og værdier for alle. Man tager ansvar for rigtige og effektive løsninger inden for alle dele af brandforebyggelse, brandteknik og sikring. Som bindeled mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet udvikler vi konstant ny viden for at opnå de bedste sikkerhedsløsninger for virksomheder, institutioner og myndigheder.

 

DBI er et af Danmarks syv uvildige GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed), der har til opgave at understøtte innovation og vækst i danske virksomheder, udvikle den teknologiske infrastruktur i Danmark og sikre videnspredning til erhvervslivet.

 

 

 

Anbefalede artikler