<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny skybrudspark bringer den vilde natur og byliv til Sydhavnen
Ny skybrudspark bringer den vilde natur og byliv til Sydhavnen

Ny skybrudspark bringer den vilde natur og byliv til Sydhavnen

LANDSKAB OG BYRUM Klimasikring Landskab

Et innovativt skybrudsprojekt i Københavns Sydhavn sikrer beboerne mod vand i kælderen og slår et slag for biodiversiteten med over 120 forskellige planter.

I Scandiagade har 1:1 Landskab designet et byrum, der kan håndtere voldsomme mængder regnvand og fungere som en rekreativ park for beboerne. En midterrabat med smukke gamle træer er forvandlet til et innovativt byrum med otte bassiner, der kan rumme 1500 m3 regnvand. Når det regner, forsinker bassinerne regnvandet, så kloakkerne ikke løber over. Når det er tørt, åbner de op for et væld af aktiviteter.

 

- Byrummet er designet i tæt samarbejde med borgerne. Det har været vigtigt for os og Københavns Kommune, at parken blev et rekreativt område for hele Sydhavnen, siger partner i 1:1 Landskab Jacob Kamp, der har samarbejdet med Nueva om borgerinddragelsen og haft Atkins med på holdet som rådgivende ingeniører.

 

 

 

Borgerne bestemte indholdet

Den intensive borgerinddragelse giver sig udslag i otte bassiner med hver deres identitet og rekreative profil. Således er der både en miniature skovlegeplads, en sommerfuglehave, et strandbassin med hængekøje, et bassin med nyttehaver, et bakkelandskab, en stenhave, et bassin inspireret af Sydhavns berømte område Tippen og en indhegnet forsøgshave, hvor naturen får lov til udfolde sig frit uden menneskelig indblanding.

 

- Forsøgshaven skal give viden om, hvordan naturen opfører sig inde i byen, hvis den ikke bliver styret. Så kan både folkeskoleelever og forskere kigge forbi for at se, hvordan naturen udfolder sig uden menneskelig indblanding, siger Jacob Kamp.

 

1:1 Landskab har også lagt vægt på at få så mange planter ind i byrummet som muligt for at give en bedre bynatur. Mere end 120 forskellige planter sørger for gode betingelser for insekter og sommerfugle. På samme måde har Scandiagade fået en jordtransplantation fra et naturområde i Furesø Kommune for at kickstarte biodiversiteten i udvalgte områder af parken.

 

Byrum med tydelig identitet

Ovenover bassinerne løber en gangbro i træ med neongule sider, der giver parken en tydelig identitet. Undervejs giver en lille plads med en stor bænk mulighed for at se solen gå ned over Frederiksholm kirke.

 

- En anonym midterrabat er blevet forvandlet til et levende byrum, der samler det gamle og det nye Sydhavn. Vi glæder os til at se mennesker, planter og dyr indtage parken og gøre det til deres sted, slutter Jacob Kamp.


Anbefalede artikler