<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Odense Kommune modtager bygherrepris for Thomas B. Thriges Gade
Odense Kommune modtager bygherrepris for Thomas B. Thriges Gade

Odense Kommune modtager bygherrepris for Thomas B. Thriges Gade


Modstanden var stor, da planerne for at nedlægge den centrale trafikåre i Odense for første gang blev præsenteret. Men i dag er de fleste enige om, at det nye, bilfrie område omkring Thomas B. Thriges Gade midt i Odense er en gave til byen. Og nu modtager Odense Kommune Arkitektforeningens bygherrepris “Æreskalejdoskopet” for det ambitiøse byudviklingsprojekt, der i bedste eventyrstil startede med fortællingen om den grimme ælling, og i dag er ved at udvikle sig til en svane.

Der skal visioner, vilje og en god portion tålmodighed til at skabe byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet, og de steder, det lykkes, fortjener særligt fokus. Derfor uddeler Arkitektforeningen hvert år bygherreprisen ”Æreskalejdoskopet” for et særligt vellykket bygge- eller byudviklingsprojekt. Og i år går prisen til Odense Kommune for Thomas B. Thriges Gade-projektet, som ikke er langt fra at stå færdigt.

 

- Thomas B. Thriges Gade er et utrolig visionært projekt og et pragteksempel på, hvor vigtigt det er for byudviklingen og kvaliteten af bygninger og byrum, at der står visionære bygherrer bag, som tør holde fast ved visionerne og planerne fra de første idéer, til det hele står opført. Det har de gjort i Odense, hvor planerne har overlevet skiftende byråd og de udfordringer, som et stort byomdannelsesprojekt som dette nødvendigvis vil møde undervejs, udtaler Kristine Leth Juul, næstformand for Akademisk Arkitektforening.

 

Æreskalejdoskopet blev overrakt til Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel fredag den 20. november kl. 12.00 på Odense Rådhus af Arkitektforeningens næstformand Kristine Leth Juul.

Frokostpladsen foran Odeon Hotel i Odense

 

 

Fra firesporet vej til grøn og bilfri bydel

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel er stolt af prisen på hele byens vegne.

 

- Vi er utroligt glade for og stolte af at modtage Æreskalejdoskopet. Det er en ære for byen og en stor anerkendelse af, at det kræver noget særligt at gennemføre så ambitiøst et projekt som Thomas B. Thriges Gade. Hele byen, og i særdeleshed naboerne til den store byggeplads, har skullet væbne sig med tålmodighed, for det er et enormt stort projekt, som har fyldt meget i bybilledet i mange år. Nu begynder vi at kunne se, at det har været sliddet værd. Vi får en fantastisk bymidte, som igen er bundet sammen, og odenseanerne og alle besøgende vil kunne nyde grønne byrum, caféer, kulturoplevelser og et nyt H.C. Andersen Hus i verdensklasse, siger Peter Rahbæk Juel.

 

Da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960’erne, var det med henblik på at fremme en moderne trafikudvikling. Men den firesporede vej delte bymidten i to og krævede en nedrivning af mange ældre bygninger i Odenses middelalder-bykerne. Kort tid efter færdiggørelsen ansås projektet derfor for at være en historisk fejltagelse inden for byplanlægning. Trafikken voksede dog støt, og gaden var i mange år en vigtig del af Odenses trafikale infrastruktur. Derfor var det en modig beslutning, da byrådet i Odense i 2008 besluttede at nedlægge den trafikale hovedpulsåre, der lagde vej til mellem 25.000 og 35.000 biler dagligt.

 

Historiske gader forbindes igen
I dag er bymidten godt på vej til at blive genforenet til et attraktivt og bilfrit byområde med 53.000 m2 bygninger med boliger, erhverv, et nyt koncerthus og genetablerede torve og pladser. Der er også blevet plads til en lille bydelspark, Rosenhaven. Bilerne er kørt under jorden i en parkeringskælder i to etager med plads til ca. 1000 biler. Der er derfor blevet god plads til gående og cyklister over jorden. Igennem området løber en supercykelsti med forbindelse til cykelruter på langs og tværs af hele byen, og Odense Letbane får to stop i den nye bydel.

 

Midt i området bygges et nyt H.C. Andersen Hus – et museum med en eventyrlig have omkring. Området var tidligere en apotekerhave, som blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade. Hans Jensens Stræde, Bangs Boder og Overgade er ældgamle veje, som blev delt i to af den nye gade, men som nu igen bliver forbundet på tværs af bymidten.

 

Supercykelsti_gamle og nye huse

 

Stærke kræfter bag

Thomas B. Thriges Gade er finansieret af Odense Kommune og Realdania samt af salg af byggeretter og p-anlæg. Visionen om en samlet bymidte blev besluttet af Odense Byråd i 2008. I 2010 indgik Realdania en partnerskabsaftale med Odense Kommune. Og i 2012 vandt Team Entasis arkitektkonkurrencen om helhedsplanen for området. Første spadestik til byggeriet blev taget i 2014. Hele projektet forventes at stå færdigt i 2021.


Fakta om Æreskalejdoskopet
Æreskalejdoskopet tildeles offentlige myndigheder og institutioner eller private virksomheder og enkeltpersoner, som på inspirerende vis har arbejdet med arkitektonisk kvalitet til værdi for samfundet.


Prisen blev sidste gang uddelt i 2004 til Sund & Bælt Holding A/S og Øresundskonsortiet. Blandt de tidligere modtagere findes Nykredit, Københavns Lufthavn, Forsvarets Bygningstjeneste samt Gentofte -, Kolding - og Rønne Kommune.

I 2020 har Arkitektforeningen genoptaget den gamle tradition med uddeling af Æreskalejdoskopet, som fremover vil blive uddelt hvert år på Arkitektforeningens stiftelsesdag den 21. november. Denne datoer falder dog på en lørdag i år, hvorfor prisen uddeles den 20. november 2020.

Ny plakette giver et kalejdoskopisk blik på virkeligheden
I forbindelse med Æreskalejdoskopets renæssance er selve plaketten gentænkt og designet af den danske kunstner Henrik Menné. Æreskalejdoskopet består af tre elementer, et kalejdoskop, et Camera obscura og som det sidste element, en sammensætning af slutmuffe, nippelmuffe og nippelrør, som er kraftige støbejernsdele fra vvs-branchen, så den fremstår som en lille del af infrastrukturen i et byggeri.

 

Jernkonstruktionen er delt op i to rum, det ene indeholder tre spejle, der udgør kalejdoskopet. For enden af spejlene er monteret en lille halvtransparent plade, der fanger lyset fra en linse i toppen af konstruktionen, hvorved der dannes en projektion på pladen, som så danner et mønster af det udsnit af virkeligheden, som linsen peger på.

Kalejdoskopets mønster kan ses gennem et hul i den mindste af mufferne. Den største muffe kan bruges til at stille skarpt med. På ydersiden af støbejernsdelen er der fræset 5 detaljer fra Arkitektforeningens logo: en ugle, en hånd med en passer, en stentavle, en del af en søjle og et par fjer fra en vinge.

 

Anbefalede artikler