<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> out-sider vil fjerne batterierne fra den intelligente by
out-sider vil fjerne batterierne fra den intelligente by

out-sider vil fjerne batterierne fra den intelligente by


I et nyt forskningsprojekt vil den danske designvirksomhed out-sider sikre, at byerne bliver smarte, selvkørende og solcelledrevne. Projektet kan integreres i byer på globalt plan og herved spare klimaet for CO2 og produktion af et enormt antal batterier, samtidig med at det intelligente by-inventar som f.eks. terrorsikring altid er i drift.

Når byens skraldespande, cykelparkering og lamper hele tiden kommunikerer og indsamler data, så kan det forkorte arbejdsgange og forbedre livet for borgerne i byen. Selvom de færreste er klar over det, så findes den teknologi i høj grad allerede, men nu skal det intelligente byrumsinventar drives af solceller og uden forurenende batterier.

 

outsider - IOT1_1600Ib Mogensen, administrerende direktør i out-sider

Det er den danske designvirksomhed, out-sider, der er projektansvarlig på det toårige forskningsprojekt, der skal gøre den intelligente by mere grøn og mobil. Projektet kan realiseres på grund af støtte fra Dansk Energi, og forskningen sker i samarbejde med blandt andre DTU.

Og netop hos DTU ser man store muligheder i projektet, for selvom der allerede nu findes en større mængde intelligent byrumsinventar, så er det afhængigt af enten batterier eller stationære strømkilder, hvilket der er flere problemer i, forklarer Peter Poulsen, der er specialkonsulent ved DTU's institut for Fotonik og teknisk projektleder på projektet:

 

- I dag er mange af de intelligente elementer afhængige af batterier, og det betyder jo, at de kan løbe tør for strøm. Så de kræver, at man skal holde øje med, om de har strøm, og når de løber tør, så skal man bruge ressourcer på at skifte batterierne. Og så er det jo en gammel nyhed, at batteriproduktionen ikke er særlig bæredygtig. Ved at koble byrumsinventaret til strøm fra solceller, så kan vi skabe en slags evighedsmaskiner, der kan køre uafbrudt og uden at efterlade et spor af brugte batterier bag sig.

 

 

Det nyopstartede projekt går kort sagt ud på at gøre forskellige typer byrumsinventar intelligente ved at koble dem til internettet, så de kan sende simpel kommunikation ind til et kontrolbord. Ny teknologi gør det muligt at drive det intelligente byrumsinventar på en meget lille mængde strøm, som solceller sagtens kan producere - året rundt.

 

Hos out-sider har de også store forventninger til projektet, for solcellerne gør midlertidige installationer mulige, hvilket skaber et mere fleksibelt byrum, mener Ib Mogensen, der administrerende direktør i out-sider:

 

- Hvis vi tager udgangspunkt i nogle af vores cykelstandere, så kan man forestille sig, at de registrerer, hvor længe en cykel har stået et bestemt sted, i stedet for at en medarbejder skal ud og sætte mærkater på og vurdere, om den er blevet efterladt. Et andet produkt fungerer både som cykelparkering og terrorsikring. Her kan man forestille sig, at den laver en alarmmelding, hvis den bliver påkørt, eller hvis den hører lyden af skud, forklarer han og tilføjer:

 

- Det gør vores by mere smart, smuk og sikker. Og så er det selvfølgelig effektivt i forhold til de ressourcer, der ellers hvert år bliver brugt på den slags.

 

outsider - IOT_1920

 

 

Er “smart city” mere end bare et buzzword
Begrebet smart city er blevet brugt i flæng, og enhver kommune med respekt for sig selv har kastet sig ud i at gøre deres by klogere, men ifølge Peter Poulsen så handler det også om at skabe de rigtige løsninger, for selvom teknologien nu gør mange ting muligt, så skal løsningerne også være brugbare og rentable.

 

- Der bliver talt utroligt meget om smart city og IoT, og vi ser mange løsninger på mere eller mindre eksisterende problemer. Teknologien giver mange muligheder, men det er jo også vigtigt, at de rent faktisk skaber værdi for bylivet. Hvis vi kan skubbe batterierne ud af byen, så er det noget, der virkelig skaber værdi for det enkelte produkt, klimaet og den løbende drift, forklarer han.

 

Hos out-sider er man også klar over, at det i mindre grad handler om, hvad der er muligt, men mere om, hvad der giver mening. Det vigtige for Ib Mogensen er derfor den helt rette kombination af design og funktionalitet, for det er der ifølge ham store eksportmuligheder i for Danmark.

 

- Vi tror på, at den succesfulde fremtid inden for udvikling af verdens byer tilhører dem, der kan kombinere det gode design med intelligent teknologi. Og det er klart, at teknologien skal give mening for dem, der bruger den. Derfor er jeg sikker på, at vi rammer rigtigt, når vi insisterer på at gøre fremtidens teknologi bæredygtig ved at gøre solceller til den dominerende energiform for IoT i stedet for batterier, fortæller direktøren og fortsætter:

 

- Projektet har derfor stort potentiale, for alle verdens storbyer leder hele tiden efter løsninger, der kan gøre deres byer mere grønne og mindre krævende.

 

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem DTU Fotonik og virksomhederne out-sider, Nordic Firefly og Presto Engineering Denmark. Projektet har modtaget midler igennem initiativet ELFORSK, der er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram. ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kroner, som skal understøtte den grønne omstilling.