<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Scantrons MultiApp - video-dørtelefoni og adgangskontrol direkte på smartphonen