<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> The SocialSpine: SLA designer Øresundskollegiet ikoniske tagterrasse
The SocialSpine: SLA designer Øresundskollegiet ikoniske tagterrasse

The SocialSpine: SLA designer Øresundskollegiet ikoniske tagterrasse

PROJEKTER LANDSKAB OG BYRUM Renovering Byudvikling

Nordens største kollegium, Øresundskollegiet, har igangsat en markant renovering. Første skridt er transformationen af kollegiets tagterrasse, hvor SLA forvandler det grå 1970’er betonareal til en ny grøn ’SocialSpine’ med væksthuse, studiepladser, udekøkkener, festplads og 350 træer, buske og planter, der skaber optimale rammer om det moderne, sociale og bæredygtige studieliv.

Siden 1974 har Øresundskollegiets 12 ikoniske betonblokke huset tusindvis af studerende. Med plads til mere end 1500 beboere er kollegiet ikke bare Danmarks største, men Nordens største kollegie. Nu begynder en omfattende totalrenovering, så kollegiet bliver langt mere bæredygtigt og tidssvarende.

 

Første del af den omfattende renovering er transformationen af kollegiets ikoniske 1.470 m2 lineære tagterrasse. Hvor terrassen i dag fremstår som et gråt og øde betonareal mellem kollegieblokkene, vil den om kort tid forvandles til en grøn og bæredygtig ’SocialSpine’, hvor alle kollegiets mange forskellige beboere kan mødes, studere, feste og leve.

 

ØK The SocialSpine FØRFør


Tagterrassen er designet af de danske naturdesignere og landskabsarkitekter SLA i tæt samarbejde med Øresundskollegiets beboere og bygherrerådgiver arki_lab.

 

- Øresundskollegiet er en hel lille landsby af unge med alle mulige baggrunde og ambitioner. Det sociale liv er allerede rigt og sprudlende, det er bare skjult og adskilt inde i de enkelte betonblokke. Med designet af Øresundskollegiets nye ’SocialSpine’ skaber vi en frodig naturramme om endnu flere sociale aktiviteter, hvor gamle og nye beboere kan mødes på kryds og tværs og sikre ægte social bæredygtighed, siger Rasmus Astrup, partner og designdirektør i SLA.

 

Netop projektets sociale karakter har været vigtig for kollegiets beboere, fortæller beboerrådsformand Niels Kristian Bjerg:

 

ØK The SocialSpine EFTER_SLAEfter

- Øresundskollegiet overgår i år til at blive et alment kollegium. Det betyder at Københavns Kommune kan anvise socialt udsatte unge til en bolig på kollegiet. I den forbindelse har det været et stort ønske fra beboerrådet at sikre nogle gode, ydre rammer, som kan understøtte det vigtige arbejde med at inkludere de nye beboere i fællesskabet. Det handler om, at vi som studerende gerne vil tage vores sociale ansvar på os, og her spiller en ny, åben og social tagterrasse en helt central rolle. Social Bæredygtighed handler om mennesker. De muligheder, vi har til rådighed for at kunne mødes og lære nye mennesker at kende, er derfor ikke bare udgangspunktet for at danne fællesskaber, men udgangspunktet for enhver bæredygtig samfundsudvikling. Tagterrassen bliver rygsøjlen i vores bæredygtige udvikling, siger Niels Kristian Bjerg, beboerrådsformand for Øresundskollegiet.

 

 

Projektets sociale værdier har været ledende gennem hele projektet. Her har bygherrerådgiveren arki_lab stået for den indledende rammesætning af projektet og sikret, at beboernes ønsker og behov har været i centrum fra en helt tidlig inddragelse under fondsøgning og i udarbejdelse af konkurrenceprogram. Efterfølgende er SLA’s interdisciplinære team af antropologer, biologer, sociologer og arkitekter bragt i spil for at sikre størst mulig social, biologisk og bæredygtig effekt af den nye SocialSpine.

 

- I samarbejde med arki-lab har vores antropologer, sociologer og designere arbejdet tæt sammen med Øresundskollegiets beboere og deres talrige klubber, udvalg og foreninger for at afdække alle de sociale værdier og kræfter der findes på kollegiet og få dem ind i designet. Det er jo beboerne, der skal drive og eje projektet, når det er færdigt – det er dem der skal passe væksthusene, arrangere havefesterne, lave udendørs studiegrupper og alle de andre uformelle sociale aktiviteter, som nu bliver mulige med den ny SocialSpine, siger Rasmus Astrup, partner og designdirektør i SLA.

 

ØK The SocialSpine Plan_SLAØk The SocialSpine Plan

Social bæredygtighed er dog kun en af tre bæredygtighedsaspekter, som SocialSpine-projektet arbejder med. Hertil kommer også økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Økonomisk er projektets anlægsbudget på kun 2,8 mio kroner og belaster dermed ikke kollegiets økonomi, hvilket betyder alt, når de fleste beboere er på SU. Miljømæssigt udtænker projektet også nye løsninger og tilfører over 300 træer, buske og klatreplanter til den tidligere grå tagoverflade.

 

- Hensyn til biodiversitet var ikke en del af 70’ernes beton-effektivisme. Vi tilfører derfor Øresundskollegiet nye, robuste plantearter, der kan klare ekstensiv brug over hele året og ikke kræver mange ressourcer at drifte og pleje. Beplantningen bliver en solid ramme for alle kollegiets beboere – både mennesker, dyr og planter. Som en moderne hyldest til kollegiets historiske betonidentitet kommer tagterrassens belægning til at består af fliser med genbrugt materiale fra de oprindelige betonsten. På den måde bliver Øresundskollegiets tagterrasse et foregangsprojekt både med hensyn til social, biologisk og ressourcemæssig bæredygtighed. Helt i de unge beboeres ånd, siger Rasmus Astrup, partner og designdirektør i SLA.

 

 

ØK The SocialSpine Studiepladsen_SLAStudiepladsenTransformationen af tagterrassen startede i juni 2021 og udføres af entreprenør Optimus. Projektet står færdig medio august 2021. Tagterrassen er støttet af Villum Fonden.

Fakta

Projektnavn: The SocialSpine
Areal: 1.470 m2 tagterrasse
Anlægssum: 2,8 mio DKK
Bygherre: Øresundskollegiet
Arkitekt: SLA
Bygherrerådgiver: arki_lab

Anbefalede artikler