<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> URBAN POWER vinder international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri
URBAN POWER vinder international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri

URBAN POWER vinder international konkurrence om bæredygtigt boligbyggeri


Den danske tegnestue vinder en åben international konkurrence om eksperimenterende boligbyggeri i træ i Hamar, Norge. Blandt hele 44 forslag fra hele Europa er det URBAN POWERs forslag til en udbygning på Ankerhagen i Hamar, der er kåret som vinder.

Projektet er et eksperimenterende boligbyggeri, udført helt i træ og indarbejdet i det norske landskab. Mangfoldighed, bæredygtighed, sociale relationer og en god integration i landskabet og det omkringliggende kvarter, har været afgørende parametre i vinderforslaget.

 

Det er anden gang i træk at URBAN POWER vinder en åben international konkurrence i Norge. Sidste år vandt tegnestuen nemlig et stort byudviklingsprojekt på Huntonstranda i Gjøvik. Begge projekter ligger ved Norges største sø Mjøsa i et område der er i god vækst, og tegnestuen har dermed for alvor fået hul igennem på det Norske marked.

 

Læs også: Interview med arkitekt om Klaus Toustrup fra CF Møller om træets rolle i byggebranchen

 

Det er netop URBAN POWERs holistiske tilgang til byggeriet og byudviklingen, der har været en afgørende faktor for successen i de norske projekter. Bygninger, byrum, landskab, klimasikring og sammenhængen med den omkringliggende by sammentænkes nøje i projekterne og skaber dermed merværdi for både kommende beboere, de omkringliggende kvarterer og byen som helhed.

 

Tegnestuen satser nu for alvor på bæredygtigt DGNB-certificeret træbyggeri. Træet er neutralt i CO2 regnskabet og har rigtig mange fordele, både i forhold til indeklima, transport og cirkulær økonomi. Derudover håber tegnestuen at vi også bliver bedre til at tage træbyggeriet til os herhjemme i Danmark, hvor vi langt hen ad vejen stadig tænker meget traditionelt i forhold til vores boligbyggeri.

 

 

Fakta:

- Konkurrencen om udviklingen af Ankerhagen i Hamar er en åben konkurrence udskrevet af Hamar Kommune.

- Konkurrenceområdet udgør i alt 20.000 m2, der bebygges med omkring 200 boliger.

- Grunden ejes i dag af Hamar Kommune.

- Fremadrettet skal URBAN POWER bistå kommunen med at udvikle projektet samt realisere de 200 boliger.

- URBAN POWER projekterer i øjeblikket Den Internationale Højskole i Helsingør, der bliver et DGNB-certificeret træbyggeri. Et af de første certificerede undervisningsbyggerier i Danmark.