<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> JAJA Architects skal designe overdækket byrum i Aars
JAJA Architects skal designe overdækket byrum i Aars

Pavillonen på Kimbrertorvet skal understøtte kultur- og handelslivet i Aars i respektfuldt samspil med omgivelserne, som blandt andet tæller Per Kirkebys berømte værk Muren. Illustration: JAJA Architects

JAJA Architects skal designe overdækket byrum i Aars

Illustrationer af JAJA Architects

Tegnestuen JAJA Architects, der blandt andet står bag transformationen af det vandrende Rubjerg Knude Fyr, har designet vinderforslaget til et nyt overdækket byrum i Aars i Vesthimmerland. Projektet, der planlægges opført på Kimbrertorvet i respektfuld afstand til Per Kirkebys berømte kunstværk Muren, har til formål at give nyt liv til byen, der netop er kendt for sin tætte relation til den danske kunstner.

Transformationen af Kimbrertorvet skal understøtte kultur- og handelslivet i Aars året rundt. Det skal blandt andet ske med opførelsen af en pavillon, der kommer til at øge mulighederne for udendørs aktiviteter i al slags vejr.

 

Onsdag den 30. november 2019 blev det offentliggjort, at arkitektvirksomheden JAJA Architects skal udforme overdækningen af torvet, der er kendt for at lægge kulisse til Per Kirkebys kunstværk Muren. Projektet er et forsøg på at skabe et attraktivt alternativ til den stigende e-handel, der truer med at suge livet ud af provinsbyerne landet over.

 

- Tanken er at holde en tilpas, respektfuld afstand til Kirkebys værk og samtidig give borgerne i Aars mulighed for at mødes på byens centrale torv hele året. Pavillonen bliver et socialt samlingspunkt og et sted, der binder byen bedre sammen. Det svævende tag kommer til at definere torvet og dets eksisterende funktioner og kvaliteter tydeligere, fortæller Jan Tanaka, der er arkitekt og partner i JAJA Architects.

 

Den lette konstruktion udvisker ifølge Jan Tanaka overgangen mellem det overdækkede rum og de tilstødende byrum, der alle rummer forskellige kvaliteter som fx Per Kirkebys kunstværk og torvets karakterfulde belægning. Et system af indbyggede, vejrbestandige gardiner, der kan rulles ned ved behov, gør det muligt at afskærme pladsen yderligere på regnfulde eller blæsende dage eller ved særlige lejligheder.

 


Udformningen af pavillonens tag sikrer gode solforhold ude på torvet, mens ovenlyset giver et behageligt lys indenfor. Illustration: JAJA Architects.

 

 

Respekt for stedets eksisterende kvaliteter

Det overdækkede byrum, som foreløbig går under navnet Kimbrerpavillonen, får en fremtrædende placering på byens torv, hvor kunstværket Muren af Per Kirkeby allerede spiller en central rolle. Men værket kommer ikke til at lide under det nye tiltag, lover projektets initiativtagere, der er en sammenslutning af lokale kræfter i byen.

 

- Jeg kan garantere, at vores projekt opføres i stor respekt for Per Kirkebys værk, som jo er helt unikt og kendt på verdensplan. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at udsynet til muren opretholdes, hvilket jo også er tilfældet i det valgte design, udtaler Jørgen Kristensen, der er næstformand i Aars Bogerforening og én af hovedkræfterne bag projektet.

 

Projektet går nu ind i en fase, hvor skitseforslaget skal detaljeres og finansieringen endeligt sikres.

 

Om Projekt Kimbrertorvet

  • Projekt Kimbrertorvet har til formål at øge brugsværdien af Kimbrertorvet i Aars markant gennem en overdækning af det centrale byrum.
  • Projektet består af en delvis overdækning af torvet i form af en pavillonstruktur samt toiletfaciliteter og depoter.
  • Pavillonen er tænkt som en trækonstruktion med tagbeklædning i tegl. Valget af naturlige, robuste materialer af lokal oprindelse gør strukturen enkel at opføre og nem at vedligeholde. Farven på teglen er valgt med tanke på at skabe et fint samspil med Muren.
  • Det offentliggjorte tegningsmateriale er et skitseforslag, som skal ligge til grund for en videre bearbejdning af projektet med input fra brugere og øvrige interessenter.
  • Projektet er initieret i et samarbejde mellem Aars Borgerforening, Aars Handelsstandsforening og projekt GIB – Gang I Butikkerne.
  • Projektet forventes at stå færdigt i 2021.

 

Om JAJA Architects

JAJA Architects blev grundlagt i 2007 og tæller i dag et team af 20 dedikerede arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere fra hele verden. JAJA er blandt andet involveret i restaureringen og udvidelsen af Nyborg Slot og designet af en ny skole med tilhørende børnehus i Vrå. Tegnestuen står desuden bag prisvindende projekter som Konditaget Lüders i København og transformationen af Rubjerg Knude Fyr. JAJA ledes af arkitekterne Jakob Steen Christensen, Kathrin Susanna Gimmel og Jan Yoshiyuki Tanaka.

 

Om Per Kirkeby og Aars

Aars er udsmykket med en lang række skulpturer og kunstværker af den danske kunster Per Kirkeby, der døde i maj sidste år. Kirkeby står, foruden kunstværket Muren i byens centrum, bag udsmykningen af rundkørslerne ved byens fire indfaldsveje samt tilbygningen til Vesthimmerlands Museum og Vesthimmerlands Musikhus.