<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lyset som oplevelseselement og fortællerværktøj
Lyset som oplevelseselement og fortællerværktøj

Dichroic Sphere af Jakob Kvist kan igen i år opleves ved BLOX, Bryghuspladsen. I år kan den smukke facetterede kugle opleves på vandsiden af BLOX og vil visuelt gå i dialog med det omgivende vand. Foto: Christoffer Askmand

Lyset som oplevelseselement og fortællerværktøj


Københavns unikke mørke lærred danner endnu engang fundament for Copenhagen Light Festival, der for 4. år i træk skaber unikke lysinstallationer og nedslag 30 steder i byens offentlige rum. Lys er et virkningsfuldt medie for os mennesker, fremhæver Katrin Barrie Larsen, projektkoordinator for lysfestivalen, som foregår fra d. 5. februar 2021 og tre uger frem.

Indlæg af Katrin Barrie Larsen, Programkoordinator for Copenhagen Light Festival 2021

 

København - Europas mørke hovedstad
København er alment kendt for at være en af de mørkeste hovedstæder i Europa. I mange år har København værnet om mørket og sikret at belysningsnivauerne er blevet holdt forholdsvis lave. I starten af 70’erne var det på grund af energikrisen, senere har det haft afsæt i andre prioriteter og nu fremstår det som en af de vilkår, der er delte meninger om, men som samtidig synes at definere København som by.

 

Byens mørke princip, som man kan kalde det, gør at København får en stemning af afdæmpet ro og nedsat tempo om natten. Byens mest fremtrædende lys i aftentimerne, fra skumring til midnat, er de mange lysende vinduer i beboelsesejendomme, der hver især fortæller en lille bid af den samme historie om byens borgere og det levede liv.

 

Gader, stræder og byens pladser er til gengæld ofte en modsætning til husenes lysende mosaik. Her er der plads til mørket, og langt mellem lyspunkterne. Selvfølgelig er der områder der træder udenfor den gængse belysningsstrategi, og hvor lyset opleves blændende eller hvor et kraftigt, ensomt lys virker voldsomt grundet det omgivende mørke. Men generelt er en tur gennem København, oplevelsen af at gå gennem en rolig og mørk, men også i nogen grad tom kulisse.

 

Green Laser Beam by Martin Ersted CLF2019_ Photo Kim Matthai Leland_1600Green Beam af Båll og Brand, der i 2018 og 2019 dannede en linje mellem Tivoli tårnet og Nikolaj Kirke vil i år tegne en linje gennem byen fra Tivoli til Reffen med et samlende møde i Christiansborg Slotstårn. Foto: Kim Matthai Leland

 

 

Lyset som fortællerværktøj

Lys er et stærkt og virkningsfuldt medie, som har en fundamental funktion for os mennesker. Det er en oplagt kilde til at tilføje et rum, ude som inde, stemning og æstetisk kvalitet, samtidig med at det kan skabe sikkerhed og tryghed for brugerne.

 

Lys kan nudge os mennesker til at agere på en bestemt måde, lys kan guide os til bestemte handlinger og sågar opfordrer os til at få bestemte følelser. Det er netop derfor at lys har en fortællende evne, der kan bruges i mange sammenhænge, både praktisk og æstetisk.

 

Lys og anvendelsen af lys handler grundlæggende om at forholde sig til det sted der skal iscenesættes, dets kontekst, materielle omgivelser, farveholdninger og ikke mindst hvad formålet med stedet er. Lys er et medie der skifter karakter alt efter hvilke fysiske rammer det reflekteres af, og derfor er lys altid foranderligt og i dialog med sine omgivelser.

 

Eternal Sundown4 by Mads Vegas_CLF2018_Photo Alastair WiperEternal Sundown af Mads Vegas fra 2019. Samme kunstner viser i år værket Wauww - What An Unusual Wonderful Wave på Kalvebod Brygges Bølge. Foto: Alastair Wiper

 

Mørket giver muligheder
Om man kan lide at færdes i en mørk by eller ikke, er en individuel sag, men det at København er forblevet en mørk by, er på mange måder en gave hvis man gerne vil bruge lys som oplevelses element og stemningssætter.

 

Byens vintermørke pladser og passager står i mange tilfælde som tomme lærreder der kalder på stemningsskabende fabuleringer. Her er der optimale vilkår for at det farvede lys, lys- og skyggeeffekter og lysende arkitektoniske elementer kan komplimentere og gå i dialog med byens rum, udelukkende med det formål at glæde øje og sind.

 

 

Copenhagen Light Festival 2021
Copenhagen Light Festival vil gerne vise storslåede og dragende værker, med kunstnerisk dybde der kan kommentere på det liv vi lever, ligesom vi gerne vil sætte fokus på oplevelser, store som små, der iscenesætter byens arkitektur og byrum.

 

Copenhagen Light Festival der løber af stablen fra 5 - 27 februar 2021 er en offentlig, åben lysfestival hvis kerneområde især koncentrerer sig om Københavns Havn, Slotsholmen og Indre by. Festivalen har derudover nogle nedslag i andre dele af København, og binder på den måde bykernerne, brokvarterene og yderområder sammen, i en fælles oplevelse.

 

Festivalens midlertidige karakter er en vigtig faktor. Den afvikles i løbet af tre uger i februar – lige netop der, hvor vi er ved at være træt af vinterens grå toner. Så kommer der det her boost af oplevelse og lys, som er der for en stund, for med forårets komme at forsvinde igen. Og netop det at lysfestivalen kun er der i en midlertidig periode, får folk til at sætte mere pris på lysværkerne, som de unikke oplevelser de er.

 

nova_studiovertigoNOVA af Vertigo Sudio / UK er baseret på den mystiske stjerne “Østens Stjerne” som astronomer mener var en nova. Novaer opstår i en dramatisk proces når en stjerne genantændes efter at have ligget i dvale i mange år. Se værket på Sundby Kirkegård fra d. 5 februar kl. 17.00.
Anbefalede artikler