<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Portræt af Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter
Portræt af Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter

Portræt af Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter

Fotos af Adam Mørk

For Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter handler arkitektur om at forstå stedet og tilføre det en poetisk dimension. Det handler om samarbejder, bæredygtig udvikling og engagement.

Overordnet set handler arkitektur om forstå det sted, man bygger og at bruge den forståelse til at tilføre stedet poesi. Sådan lyder det fra Anders Wesley Hansen, arkitekt i Rørbæk og Møller Arkitekter, hvor han også er en del af partnergruppen. Det er tydeligt, at der er passion for at skabe arkitektur af høj kvalitet og med en ekstra dimension, når han fortæller om sine opgaver og om tegnestuen.

 

Full service-virksomhed

Rørbæk og Møller Arkitekter er en full service-arkitektvirksomhed, som beskæftiger sig med planlægning, nybyggeri, transformation, restaurering samt bygherrerådgivning.

 

- Det er en vigtig del af tegnestuens DNA, at vi har de nødvendige kompetencer til at kunne styre alle processerne i realiseringen af et byggeprojekt. Det betyder, at vi kan indgå kvalificeret i forskellige typer af samarbejder med vores bygherrer og samarbejdspartnere samt sikre projekternes arkitektoniske kvalitet fra skitse til endelig udførelse. Som arkitekter er det jo det, vi er sat i verden for, fastslår Anders Wesley Hansen.N. Zahles Gymnasium – En lysende krone
Et eksempel på et af deres transformationsprojekter er det prisbelønnende projekt til N. Zahles Gymnasieskole i København, hvor de har stået for en til- og ombygning til gymnasiets bevaringsværdige hovedbygning. Ud fra en analyse af stedet og udviklingsmulighederne for gymnasiet lavede de en udvidelse oven på den eksisterende bygning, hvilket har givet gymnasiet et nyt ansigt ud mod byen.

 

- Med tilbygningen indskrives hovedbygningen naturligt i den omgivende karré og de nærliggende parkers træer med sin elegante filigranfacade, som formmæssigt netop er inspireret af de omkransende trækroner. Det er er en stille bygning, som føjer sig, og så alligevel tilfører ny poesi til stedet. Når solen står i en særlig vinkel, forandrer tilbygningens udvendige filigranstruktur karakter på grund af dens særlige overfladebehandling – og hele tilbygningen lyser op som en lysende krone, der tilfører byen en smuk fortælling for en kort stund, beskriver Anders Wesley Hansen. 

 

 

Holmens Kanal 20 – Hjerterum og fleksible indretningsmuligheder
Et andet eksempel på en revitalisering af en bevaringsværdig bygning er Overformynderiet beliggende i Holmens Kanal 20 i København. Bygningen er oprindeligt tegnet af arkitekt Frits Schlegel og er opført i 1937.

 

- Mange tidligere lejere har ad flere omgange ombygget huset, hvorved flere originale dele er gået tabt. På baggrund af en bygningsarkæologisk undersøgelse fik vi imidlertid afdækket, hvordan bygningen oprindeligt har set ud, og vi fandt ud af, at det var muligt at tilbageføre store dele af bygningen og aktivt anvende disse rum til at understøtte et moderne kontormiljø. Helt overordnet er bygningens kontoretager organiseret omkring et smukt eksisterende atrium. Atriummet har vi åbnet op og gjort til et hjerterum for hele bygningen. Et hjerterum, der fletter kontorerne sammen med de nye fællesområder i form af et loungeområde og mødelokaler langs atriets sider. Her kan medarbejdere mødes på tværs af fag og afdelinger, og rummet kan således være med til at generere fællesskab og videndeling, udtaler Anders Wesley Hansen og tilføjer:

 

- Det har været altafgørende for os at genskabe bygningens oprindelige arkitektoniske kvaliteter og bruge disse til at skabe optimale rammer for et godt arbejdsliv.

 

Læs også: Interview med Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter: Nye fleksible og smukke kontorer i Overformynderiet

 

Et dygtigt hold når langt sammen
Som en del af tegnestuens metode sidder alle arkitekter og bygningskonstruktører, som tegnestuen hovedsageligt består af, i ét stort rum. For at styrke samarbejdet arbejder de altid i projektgrupper, er placeret i bordgrupper og sidder sjældent det samme sted i længere tid ad gangen.

 

- Med et dygtigt hold når man rigtig langt. Samtidig er det vigtigt at sparre og bruge hinanden, hvorfor vi sidder så åbent som vi gør. Vi har også projektkontorer på tegnestuen, hvor alle aktører – bygherrer, ingeniører og entreprenører med flere sidder sammen og udvikler projekter. Det er jo vigtigt, at vi hele tiden diskuterer projekterne og sørger for at ”spille hinanden gode” på projektholdet. Vi arbejder ikke for bare at lægge mursten ovenpå hinanden – det skal det ende med, men det, der er fuldstændigt afgørende i et projektteam, er at holde en diskussion om, hvordan vi får mest mulig kvalitet ind i projektet, i live, siger Anders Wesley Hansen.

 

 

Tillidsbaseret samarbejde som DNA
Tillidsbaserede samarbejder er en vigtig del af Rørbæk og Møller Arkitekters arbejdsgang. Blandt andet indgår tegnestuen i et strategisk samarbejde med Københavns Kommune og varetager rammeaftaler med Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet, DTU.  

 

- Længerevarende samarbejder med vores bygherrer er helt centrale for tegnestuens virke. Fordelen ved længerevarende samarbejder er, at det giver mulighed for at lære hinanden at kende, opbygge tillid og få et fælles fodslag, så processerne optimeres og forløber effektivt. Det er super spændende samtidig med, at det skaber sammenhæng og større fokus på at få maksimal kvalitet i projekterne indenfor de økonomiske og tidsmæssige rammer.

 

DTU Lyngby Campus – Bæredygtig udvikling
Rørbæk og Møller Arkitekter har over de seneste år været med til at udvikle DTU Lyngby Campus og stået for en lang række bæredygtige transformationer og nybyggerier af topmoderne ”State of the art”- forsknings- og undervisningsfaciliteter af høj arkitektonisk kvalitet. I de forskellige projekter på DTU ser Anders Wesley Hansen en stor foranderlighed på trods af, at der er fælles aspekter.

 

- Overordnet set handler vores projekter på DTU om bæredygtighed i bred forstand. Det handler om at skabe bygninger og nye faciliteter, som arkitektonisk forankrer sig i det eksisterende campus og samtidig generer et levende campusmiljø – og med et så lavt CO2-aftryk som muligt. Agora, Fotonik og Life Science & Bioengineering, sidstnævnte i samarbejde med Christensen og Co Arkitekter, er nogle af Rørbæk og Møllers senest realiserede projekter på Lyngby Campus. Fælles for dem er, at de alle er projekteret efter DGNB-principperne og på forskellig vis arbejder med sociale rum.

 

- Når vi arbejder så meget med sociale rum på DTU, handler det om at skabe rammer for et levende miljø, der får universitetets forskere, studerende og gæster til at mødes på tværs af fag og institutter, hvilket fremmer videndeling og innovation, fortæller Anders Wesley Hansen og fortsætter:

 

- I Life Science & Bioengineering-projektet har vi for eksempel skabt Biosfæren. Biosfæren er et stort atrium, som er omgivet af svævende mødebokse, hvorimellem der er uformelle opholds- og loungearealer, der fungerer som sociale mødesteder og inviterer til faglig udveksling mellem forskere, studerende, samarbejdspartnere og gæster. Dette understøttes yderligere af rummets arkitektur, hvor det store atrium nedbrydes skalamæssigt af mødeboksene og fremstår som intime rumligheder med forskellige oplevelser og lysforhold – som bidrager til et rum, der inviterer til ophold og dermed til at bringe mennesker sammen. 

 

 

DTU Skylab – et levende innovationsmiljø              
Et andet projekt som Rørbæk og Møller Arkitekter er ved at opføre på DTU Campus i Lyngby, er en ny bæredygtig tilbygning til det eksisterende Skylab. DTU Skylab er universitetets tech-innovationshub, som har fokus på at styrke teknologibaseret studenterinnovation og entreprenørskab og skal bringe forskningsverdenen og virksomheder sammen, så de i fællesskab får mulighed for at udvikle nye idéer til gavn for samfundet. DTU Skylab har været så succesfuldt at det nu udvides til over dobbelt størrelse, hvilket blandt andet realiseres gennem en generøs donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond.   

 

Bygningen er designet med stort fokus på social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og forventes certificeret til DGNB Guld. Den vil samtidig forfølge en DGNB Diamant, som kan tildeles DGNB-certificerede bygninger af høj arkitektonisk kvalitet. Bygningen bliver DTU’s første DGNB-certificerede projekt.

- Med tilbygningen til Skylab får vi skabt en fantastisk bygning, som understøtter innovation og Skylabs særlige ånd. Vi har tegnet et elegant hus bestående af stablede og forskudte kasser, der naturligt indskriver sig i masterplanen på campus og med et stort centralt fællesrum, som kaldes ”Developer Floor”, hvoromkring alle bygningens funktioner organiseres. Kasserne og de mellemrum, som opstår imellem dem, skaber en stor rummelighed til menneskelig udfoldelse og oplevelsesrigdom i huset. Uanset hvor man befinder sig i bygningen, kan man se alle etager – hvilket betyder, at man kan orientere sig og fornemme det levende tværfaglige innovationsmiljø med forskere, studerende og eksterne samarbejdspartnere, siger Anders Wesley Hansen.

  

Internationale konkurrencer – eksperimenter og udvikling
For at kunne udvikle sig er det for teamet i Rørbæk og Møller Arkitekter vigtigt at eksperimentere, hvilket de blandt andet gør ved at deltage i åbne internationale konkurrencer. Tegnestuen har de seneste år her markeret sig flot ved konsekvent at blive præmieret eller placeret i den absolutte top.

 

Senest vandt de Maritimt Museum i Norge, hvor 137 konkurrencehold deltog, fik en tredjepræmie med deres forslag til et Nyt Norsk Skovfinsk Museum i Norge blandt mere end 200 konkurrenceforslag samt blev præmieret med et indkøb blandt 114 konkurrencehold for deres forslag til en Ny Kirke i Sydhavnen. Fælles for alle tre konkurrencer er ifølge Anders Wesley Hansen, at de er gode eksempler på hvordan bygningen er formet ud af stedet:  

 

- Både Maritimt Museum og Nyt Norsk Skovfinsk Museum er eksempler på hvordan man nænsomt kan indpasse bygninger i følsomme landskaber, bruge lokale materialer samt fortolke lokal byggeskik, så bygningerne forankres i den lokale kontekst.

 

- Diametralt modsat de to museer ude i naturen er vores forslag til en Ny Kirke i Sydhavnen. Programmet for kirken i Sydhavnen var et sognehus kombineret med en kirke, hvor vi placerede kirken øverst og fællesarealer i stueplan, som åbner bygningen ud mod byen og lægger op til et aktivt byliv. Igen er det arkitektoniske koncept født ud af grunden og området, her i form af et tilskud til det urbane miljø.

  

Fuld fokus på igangværende projekter

Hvis man skal tale om forbilleder og inspirationskilder, er Anders Wesley Hansen forelsket i projekter, både gamle historiske huse og nye projekter. Hans inspirationskilder ændrer sig dog ofte i forhold til de projekter, de arbejder med på tegnestuen, for som han siger:

 

- Jeg glemmer ofte de gamle projekter, vi har arbejdet med, fordi der altid er nye at have fokus på – og hvis man ikke kaster sig 100 procent ind i de igangværende projekter, bliver de ikke gode.

 

Vi skal forankre os i stedet og give bygningen en poetisk dimension               
I forhold til spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske i forhold til arkitekturen i fremtiden, peger Anders Wesley Hansen på, at samfundet, måden vi bor og går på arbejde på, forandrer sig, ligesom vores familieforhold, byggeteknik med mere:

 

- Nye konstruktionsprincipper giver nye muligheder og når samfundet ændrer sig, påvirker det selvfølgelig den måde, vi bygger på. Arkitekturens væsen og den arkitektoniske DNA udgør imidlertid en konstant linje, som jeg ikke tror forandrer sig. Det er vigtigt, at vi i byggeriet bliver ved med at forankre os i stedet og sørger for at bygningen får en poetisk dimension. Vi skal holde fast i stedet, poesien og dermed arkitekturen.

 

Rørbæk og Møller Arkitekter:

Rørbæk og Møller Arkitekter har til huse i Nordvest i København og har eksisteret i næsten 70 år. I 2016 flyttede de efter en gennemgribende renovering ind i bygningen på Thoravej, som i 1920’erne rummede industrivaskeriet Dampvaskeriet Thor. I dag fungerer de store lyse lokaler som kerne for tegnestuens arbejde.

                                                                                                                  

Seneste udvalgte priser: