<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Smith Innovation: Er byggeriet en selvstændig sektor om 10 år?
Smith Innovation: Er byggeriet en selvstændig sektor om 10 år?

Smith Innovation: Er byggeriet en selvstændig sektor om 10 år?


Byggeri i forandring. Hos Smith Innovation ser man udsigter til en renæssance for præfab og systemleverancer i lyset af Design for Disassembly og cirkulær økonomi. Men også en byggebranche, som måske er under forvandling fra særskilt sektor til at blive del af den digitale æras netværkstænkning.

Idéen om at flytte produktion væk fra byggepladsen nærmer sig sin 100 års fødselsdag, og argumenterne for og imod præfab har vekslet over tid. For 10-15 år siden diskuterede man dets mulige fordele i forhold til kvalitet, kort opførelsestid og gentagelseseffekt med god økonomi til følge. Men præfab er alligevel fortsat en relativt marginal spiller på markedet:


-Hvis vi ser 10 år tilbage, så fyldte diskussionen om præfab og systemleverancer meget, og især var der fokus på mulighederne for at forbedre kvalitet og effektivitet. Siden kom debatten ikke til at fylde så meget, og præfab er frem til i dag mest slået igennem indenfor især institutioner og billige boliger. Ellers har udbredelsen af præfab og systemløsninger ikke været markant, mener Mikkel A. Thomassen, partner og stifter hos Smith Innovation.

 

 


En renæssance for systemtænkningen
Smith Innovation er ekstern, rådgivende analyse- og udviklingsafdeling for byggeriet og fokuserer på innovation og langsigtet, værdiskabende forandring på tværs af videns- og virksomhedsgrænser. Mikkel A. Thomassen har således fulgt udviklingen også inden for præfab, hvor han ser nye tendenser og muligheder på området over det næste tiår:


- Hvis vi ser 10 år frem, så bliver det helt afgørende at sikre cirkularitet. Vi skal både have en strategi for ikke at starte nye brande – og for at slukke dem, vi allerede har stiftet. Derfor er vi i Smith Innovation optaget af, hvordan vi skaber cirkularitet, ikke kun med nybyggeri, men også i det allerede eksisterende, så vi begrænser skaderne og ikke bygger endnu mere dårligt ind under f.eks. renoveringer, siger Mikkel A. Thomassen.


-Dér hvor systemtænkningen kan stå foran en renæssance er inden for Design for Disassembly, cirkulær økonomi og hele energidagsordenen. Vi skal gå fra den tidlige, gode vilje, til hvordan det så også økonomisk betaler sig, siger Mikkel A. Thomassen og konkretiserer:


-Det kan være i form af krav til fuld tilbagetagningspligt af materialer efter endt levetid og løbende leverancer til fremtidige forbedringer. At murstenen eller vinduet f.eks. er noget, som producenten ejer og har ansvar for og som de derfor tager tilbage. Med byggeriets nuværende værdikæde opdelt i stumper og bidder, så er det begrænset, hvor meget det rykker. Branchen er nødsaget til at bevæge sig fra at sælge processer og timer til at sælge sammenhængende produkter og funktionalitet, hvis der skal økonomi bag de cirkulære tanker. Derfor er der brug for systemløsninger.


Herhjemme står byggesektoren i dag for over en tredjedel af landets affaldsproduktion og 20 % af den samlede CO2-udledning. Det er tal, der råber højt og peger frem mod nødvendigheden af at udvikle cirkulære løsninger med udgangspunkt i genbrug og genanvendelse. Ser man nærmere på status for den cirkulære omstilling i dansk byggeri, så er den gennemgående konklusion ifølge Mikkel A. Thomassen, at vi teknisk set har mange løsninger, mens det halter gevaldigt i forhold til, at det også økonomisk set betaler sig for bl.a. producenterne. Der er groft sagt meget ”cirkularitet” og lidt ”økonomi” i de nuværende måder at tænke cirkularitet på.

 

2

 

 


Fra Robinson Crusoe-økonomi til grænseløs netværkstænkning

Det kræver mod og nytænkning at omstille en traditionsbunden branche til en ny tankegang og nye forretningsmodeller. Her mener Mikkel A. Thomassen, at et fremtidigt scenarie for byggeriets parter kan blive at tænke mere i strømme og større cirkler – og på en helt anden netværksorienteret måde:


-Materialestrømmene ind og ud af byggeriet skal øges. Mange steder er der en slags Robinson Crusoe-økonomi, hvor man nærmest skal være selvforsynende. Det er en meget lille cirkel, som skal blive meget større, så genanvendelse sker rigtigt og får en høj værdi.


-Hvis vi sætter det på spidsen, tænker vi så overhovedet byggeriet som en selvstændig sektor om 10 år? Det er jo en konstruktion. Der skal vi måske tænke mere i ressource-, materiale- og energimæssige strømme i stedet for punkter. Og så er der hele den digitale udvikling. Nye økonomier er opstået inden for de sidste 5-10 år. Den netværksbaserede forretningslogik er grænseløs og begynder at gennemtrænge alle sektorer. Netværkstænkningen kommer også til byggeriet, hvilket vil betyde en mindre selvstændig sektor, og investorer vil begynde at se det på samme måde. Og dem, der forstår at kombinere tingene, vil stå stærkt, siger Mikkel A. Thomassen, og eksemplificerer afsluttende:


-Hvad hvis f.eks. vores måde at lave kontrakter på foregik på en ny måde? At der f.eks. er to ejerskaber, hvor bygherre har funktionsretten til en mursten eller et stålbeslag, men producenten eller samfundet ejer materialeværdien? Hvis producenten kan se et incitament og en forretning i at gøre det på den måde og se bl.a. tilbagetagning og løbende forbedringer som en del af deres forretning, så er det løfterigt for cirkulær tænkning i byggeriet.