<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Scheller, Hougaard og Petersen går til arbejdet med forståelse for omgivelserne
Scheller, Hougaard og Petersen går til arbejdet med forståelse for omgivelserne

Scheller, Hougaard og Petersen går til arbejdet med forståelse for omgivelserne


Da Litauens Plads på Vesterbro skulle nyanlægges mellem legende børn og vilde gadefester, gik opgaven til Scheller, Hougaard og Petersen A/S. Virksomheden gik til sagen med en stor forståelse for lokalmiljøet og en indsats for at minimere generne for områdets brugere og beboere.

Et af de sidste sorte huller i den ellers så hippe københavnerbydel Vesterbro blev lukket, da Københavns Kommune i 2016 tog hul på den ny Litauens Plads.

Pladsen fungerer dels som skolegård for Oehlenschlægersgade Skole, og dels som aktivt område for alle beboere i kvarteret, der med 8000 beboere inden for blot 300 meter fra pladsen er Københavns tætteste beboelsesområde.

Den krævende opgave med at føre arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects visioner ud i livet i et tætbebygget område blev givet til anlægsentreprenørerne Scheller, Hougaard og Petersen A/S, der har stor erfaring med at operere i områder, hvor der er mange interessenter at tage hensyn til.

Alligevel var opgaven med at indrette de 2400 kvadratmeter på Litauens Plads lidt ud over det sædvanlige, fortæller Marck Hviid Borning, der er tilbudschef og partner hos Scheller, Hougaard og Petersen A/S.

- Skolegården blev brugt, mens vi byggede. Så der skulle mellem 200 og 300 børn ud og lege fire gange om dagen hver dag. Vi løste det ved at lave en indhegnet plads midt i byggepladsen med en gang ind, siger Marck Hviid Borning.

Byggepladsen i det tæt befolkede område med et mylder af børn skulle også kunne fungere i spidsbelastningsperioder – for eksempel ved skolestart og afslutningen.

- Der kom mange lastbiler til pladsen samtidig med at børnene skulle til og fra skole, men det lykkedes os at få løst det uden uheld.Gadefest på byggepladsen
Beliggenheden i en livlig bydel gjorde også, at pladsen hele tiden skulle være delvist i brug. Afspærringer blev flyttet, efterhånden som dele af pladsen blev færdig, og da skolegården også er en del af en åben park, krævede arbejdet, at der blev taget hensyn til mange interessenter.

- Festivalen Distortion holdt en koncert midt på byggepladsen. Det førte til, at det meste af vores gruslager var forurenet af kanyler bagefter. Vi måtte trække i specialdragter og skovle det op i tønder, der blev kørt til kommunekemi, siger Marck Hviid Borning.

Trods udfordringerne og nogle særlige features – blandt andet en in situ-støbt nedsænket boldbane og etableringen af nogle kæmpesofaer i egetræ - blev arbejdet afsluttet planmæssigt uden tekniske vanskeligheder eller større problemer med områdets mangeartede brugere, der ifølge Marck Hviid Borning ikke altid er 'megabegejstrede for at følge retningslinjer'.

Løsninger
Scheller, Hougaard og Petersen A/S løftede opgaven takket være stærke grundværdier.

- Vi ser alle som samarbejdspartnere, uanset om det er bygherrer, underentreprenører, naboer eller trafikanter. Vi skal forstå lokalmiljøerne. Da vi for eksempel arbejdede på pladsen ved Frederiksberg Gymnasium indrettede vi os efter eksamensperioderne, hvor der skulle være stille, siger Marck Hviid Borning.

- Vi skal altid bygge noget, vi er stolte af. Men vi skal også være stolte af processen. Når der opstår problemer, sætter vi alt ind på at finde løsninger. Det lykkes som regel, når man har øje for samarbejde i stedet for at jage syndebukke.