Ventilation & indeklima

Indeklima og den rette ventilation er vigtige parametre for at mennesker kan præstere og indlære. Der er i byggebranchen stort fokus på, hvordan man kan skabe et sundt indeklima, og det kan du læse mere om her.