<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Glas & Facader - PRODUKTINDEKS - BYGGERI+arkitektur

Glas & Facader

Særligt på facaderne sker der rigtig meget i byggebranchen. Glas er stadigt et foretrukket materiale for mange, men også nye materialer og nye sammensætninger giver innovative resultater og er med til at tegne morgendagens facader.