<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Absorb

AbSorb

AbSorb® konceptet består bl.a. af støjskærme, der dæmper uønskede støjgener ved absorption.


Idéen bag AbSorb® er at tilbyde kundetilpassede løsninger, der reducerer de støjproblemer, som dagligt generer mange boligejere. Ved at reducere den oplevede støjbelastning skabes forøget livskvalitet og dermed en bedre hverdag for de mennesker, som er berørte af støjproblemerne.

 

 

HVAD ER STØJ?

 

Lyd er de variationer i tryk som øret registrer. Det menneskelige øre kan håndtere et meget bredt område af lydtryk, som måles i decibel (dB).

 

Støj er lyd, som man bliver generet af, fordi den er uønsket eller virker ubehagelig. Oplevelsen af hvor generende støjen er, afhænger bl.a. af, hvor kraftig lyden er, og i hvilken sammenhæng den optræder.

 

 
 

HVORFOR REDUCERE STØJ?

 

De fleste mennesker bliver dagligt udsat for støj, der er defineret som uønsket eller ubehagelig lyd. Støj – herunder vejstøj – indebærer en række konsekvenser for menneskers sundhed og velfærd.

 

Selvom der ikke er tale om støj, der er så kraftig at den påvirker hørelsen, har støjen indflydelse på organismen. Det kan f.eks. give sig udslag i forskellige fysiske og psykiske stressfænomener, bl.a. forhøjet blodtryk, søvnbesvær og nedsat indlæringsevne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvor meget støj, der omgiver én i dagligdagen!

 

 
 

HVAD KOSTER STØJ?

 

Miljøstyrelsen har i 2003 lavet et projekt med titlen “Hvad koster støj?”. Projektet omhandler bl.a. de økonomiske konsekvenser for boligejere, som har huse, der ligger ved stærkt trafikerede veje.

 

Projektet påpeger, at prisen på et støjbelastet hus er markant lavere end prisen på et tilsvarende hus, der ikke er belastet af støj.

 

Resultatet af undersøgelserne viser, at priserne på huse som er belastet med vejstøj over 55 decibel (dB) falder med 1,2 % pr. dB, hvis de ligger ud til en ”almindelig” vej. Hvis huset ligger ud mod en motorvej falder husprisen med 1,6 % pr. dB over 55 dB.

 

Seneste nyt

Støjskærmens fundament er altafgørende for den stabile konstruktion

Støjskærmens fundament er altafgørende for den stabile konstruktion

Det rigtige forarbejde sikrer løsninger, der kan holde i årtier – det ved man hos Scan Convert, som altid benytter sig af boreprøver, geoteknisk viden og 3D-baserede CAD-syste...

Kontaktinformation
Scan Convert A/S
Svendsagervej 8
5240 Odense NØ
Tlf:
66 10 91 01
Web:
Email:
Scan Convert A/S
NORTO

Produkter

Artikler

Støjskærmens fundament er altafgørende for den stabile konstruktion

24/03-2022

Støjskærmens fundament er altafgørende for den stabile konstruktion

Det rigtige forarbejde sikrer løsninger, der kan holde i årtier – det ved man hos Scan Convert, som altid benytter sig af boreprøver, geoteknisk viden og 3D-baserede CAD-syste...

Scan Convert har fokus på fundamentet og de hele løsninger

24/03-2022

Scan Convert har fokus på fundamentet og de hele løsninger

Det rigtige forarbejde sikrer løsninger, der kan holde i årtier – det ved man hos Scan Convert der både leverer støjskærme og stålløsninger til skilteportaler og bygninger. Te...

Unikke støjskærme og stålløsninger med det rette forarbejde

24/03-2022

Unikke støjskærme og stålløsninger med det rette forarbejde

Hos Scan Convert benytter man sig altid af boreprøver, geoteknisk viden og 3D-baserede CAD-systemer. Det betyder, at der er fuld kontrol og dokumentation med processen, samtid...